nyheds banner

Arbejde på privat apotek til jul og nytår

Der er helt faste regler for honorering og arbejdstid på privat apotek henover jul og nytår. Her får du et samlet overblik.

Regler for julen: Arbejde udført efter regler om forskudt tid
Arbejde på juleaftensdag, juledag, anden juledag, nytårsaftensdag fra kl. 16 og nytårsdag honoreres efter reglerne om forskudt tid i overenskomsten. Udgangspunktet er, at de nævnte dage er fridage med løn. Hvis du i stedet skal på arbejde, udløser arbejdet et tillæg til din normale løn. På en hverdag er tillægget på 150%, og på en søndag er tillægget på 100% (der er dog ingen af de særlige dage i julen 2019, der falder på en søndag).   

Det betyder, at hvis du ifølge dit faste skema skulle have været på arbejde, har du ret til fri med løn. Er du derimod planlagt til at komme ind på arbejde, fx fordi du arbejder på et vagtapotek, har du ret til din sædvanlige løn for det antal timer, der følger af dit faste skema, og et tillæg for de timer du reelt er på arbejde.

Eksempel på honorering med forskudt tid
Et eksempel kan være, at du bliver planlagt til at have vagt anden juledag fra kl. 10-15. Anden juledag falder i år på en torsdag. Normalt arbejder du om torsdagen fra kl. 8-17. Det betyder, at du får din almindelige løn (månedsløn) for timerne fra kl. 8-17. Derudover får du et tillæg fra kl. 10-15 på 150%. Det vil i alt sige et tillæg på 7,5 time.
 

Arbejde udført efter regler om overarbejde
En anden situation, der adskiller sig fra ovenstående eksempel, er, hvis du bliver pålagt ekstraordinært arbejde, det vil sige, at du skal udføre arbejde udover det antal timer, som du er ansat til på dit ansættelsesbevis. Det kan fx ske, hvis du skal have vagt på en dag, hvor du normalt har fri, og skemaet ikke bliver ændret, så arbejdstiden går op inden for skemaperioden. I sådan en situation skal timerne honoreres efter overarbejdsbestemmelserne og ikke efter reglerne om forskudt tid.

Når du og dine kolleger honoreres for overarbejde, har I nemlig ret til den almindelige timeløn for de timer, I arbejder tillagt overtidshonorering, som er 100% på søndage og 150% på de særlige dage.

Det betyder fx, at hvis du normalt har fri om torsdagen og bliver pålagt at arbejde anden juledag fra kl. 10-15, så skal du både have almindelig løn for de 5 timer og overtidshonorering for timerne. Du skal derfor have løn for 5 timer og overtidstillæg på 150% af de 5 timer. Det vil i alt sige, at du skal have 12,5 time for de 5 timer, du arbejder.

Arbejde til nytår på privat apotek
Ligesom arbejdet i julen er omfattet af regler så er arbejdet henover nytår også omfattet af klare regler for både åbningstid og honorering. I det følgende kan du læse om reglerne – og også om hvad du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil holde fri til nytår.

Hvilket tidsrum skal der holdes åbent?
Vagtapoteker skal nytårsaftensdag holde åbent som på en hverdag – i 2019 er det en tirsdag.

Det betyder, at apoteker, der har vagt skal holde åbent:

A-vagt fra kl. 6-24

B-vagt fra kl. 8-21

C-vagt fra kl. 8-19

Det nationale døgnapoteker har naturligvis åbent hele døgnet.

På alle andre apoteker og enheder skal apoteket holde åbent som på en lørdag.

Regler for honorering?
Arbejde nytårsaftensdag frem til kl. 16 honoreres efter reglerne om almindelig tid. Det vil sige, at man får sin almindelige løn for det arbejde, man udfører frem til kl. 16. Arbejde efter kl. 16 honoreres efter reglerne om arbejde på helligdage og forskudt tid.

Hvis man efter sit normale skema skulle have været på arbejde efter kl. 16, men har fri, har man ret til fri med løn. Hvis man i stedet skal arbejde, får man et tillæg på 150% af de præsterede timer efter kl. 16. 

Hvad betyder det, hvis man som farmakonom skal arbejde nytårsaftensdag?

Vagtapotek
Hvis du arbejder på et vagtapotek, skal du være opmærksom på, at du, hvis du er på arbejde, skal have almindelig løn for de timer, som det fremgår af dit faste skema, at du normalt arbejder en tirsdag. Hvis du fortsat arbejder efter kl. 16, har du ret til et tillæg på 150% af de præsterede timer oven i din almindelige timeløn.

Ikke-vagthavende enhed
Hvis du arbejder på et apotek eller en enhed, som ikke har vagt, skal enheden holde åbent som på en lørdag. Det kan fx betyde, at apoteket har åbent fra kl. 9-13. Hvis du normalt arbejder om mandagen fx fra kl. 9-17, skal du have din almindelige løn fra kl. 9-13. Efter kl. 16 har du ret til fri med løn efter reglerne om forskudt tid. Men da apoteket har lukket imellem kl. 13 og 16, kan du hverken arbejde eller bruge afspadsering i det tidsrum. Det betyder, at hvis apotekeren ikke ønsker at betale løn imellem kl. 13 og 16, så skal der laves en midlertidig skemaændring for de timer, der ligger imellem kl. 13 og 16.  

Ekstraordinært arbejde
Hvis du normalt har en skemafri dag om tirsdagen, holder du på samme måde fri nytårsaftensdag, medmindre du ekstraordinært bliver pålagt at skulle arbejde. Hvis du bliver pålagt at komme ekstraordinært ind, honoreres timerne som overarbejde. Det vil sige, at du skal have din almindelige timeløn for de timer, du arbejder plus et tillæg for de præsterede timer svarende til 50% imellem kl. 8-16 og herefter 150%.

Hvad betyder det for de farmakonomer, som gerne vil holde fri nytårsaftensdag?
Farmakonomer, der normalt har fri om tirsdagen, holder fri som de plejer, medmindre de bliver kaldt på overarbejde.

Vagtapotek
De farmakonomer, der normalt skulle have været på arbejde på en tirsdag, men som holder fri, skal bruge enten afspadsering eller ferietimer frem til kl. 16. Det betyder, at hvis du er ansat på vagtapotek og skulle have været på arbejde fra kl. 9-17, skal du bruge enten afspadsering eller ferie i timerne mellem kl. 9 og 16. Fra kl. 16 har du fri med løn efter reglerne om forskudt tid. 

Ikke vagtbærende apotek
Hvis farmakonomerne normalt arbejder på en tirsdag, men holder fri nytårsaftensdag skal de bruge ferie-/afspadseringstimer for de timer, apoteket har åbent, og som ligger inden for farmakonomernes normale arbejdstid.

Det betyder, at hvis apoteket fx holder åbent fra kl. 9-13, og farmakonomerne plejer at være på arbejde fra kl. 9-17 om tirsdagen, skal timerne fra kl. 9-13 dækkes med afspadserings-/ferietimer. For timerne mellem kl. 13 til 16 kan apotekeren lave en skemaændring, og efter kl. 16 har farmakonomerne ret til fri med løn.