nyheds banner

Bare rolig – vi skal nok opkræve dit kontingent

…men fra andet kvartal 2019 vil det blive opkrævet kvartalsvis. Foreningen sparer meget på det, og for dig betyder det, at pengene bliver lidt længere på din konto. Men husk at lægge til side!

Betydelige besparelser
Normalt ville dit kontingent for april blive opkrævet i starten af maj. Men på Farmakonomforeningens repræsentantskabsmøde i november 2018 blev det besluttet, at foreningen fra andet kvartal 2019 skal opkræve kontingent kvartalsvis. Baggrunden er, at det i sig selv koster penge at gennemføre betalingerne, og at det er blevet dyrere med tiden. Derfor ligger der en stor besparelse i at skære ned på antallet af betalinger. For foreningen vil det give en årlig besparelse på omkring 115.000 kr.

Formand Christina Durinck siger:

- I arbejdet for at varetage farmakonomernes interesser har vi naturligvis også fokus på at bruge medlemmernes penge bedst muligt og nedbringe de administrative udgifter.

Ingen ændring for offentligt ansatte og industriansatte uden overenskomst
Offentligt ansatte farmakonomer betaler allerede deres kontingent kvartalsvist, ligesom både medlemmer af industrisektionen, der ikke er ansat på overenskomst og seniorer og passive medlemmer gør. Fremover vil det samme altså gøre sig gældende for overenskomstansatte i industrisektionen og medlemmer ansat på privat apotek.

Farmakonomforeningen har valgt at den første kvartalsvise opkrævning ligger i maj (med forfald i starten af juni) og dækker perioden april-juni. På den måde er det muligt for medlemmerne at lægge pengene til side til betalingen på forhånd.