nyheds banner

Din titel kan have betydning for din løn

For de fleste ledere hænger titel, opgaver og løn sammen og bliver drøftet, når man bliver ansat i stillingen. Men for andre hænger det ikke helt sammen, og det kan have stor betydning.

Når man er leder, kan man have mange forskelligartede funktioner. Nogle kommer naturligt med det at være leder, mens andre kommer med den titel og jobbeskrivelse, man bliver udstyret med.

Er du souschef – eller leder af skranketeamet?

På privat apotek har apotekerne gennem de sidste par år udvidet begrebet ”leder”, til at omhandle meget andet end souschef og filialleder. Det er der en god grund til.

Hvis man bliver souschef eller filialleder, skal apotekeren selv finansiere det tillæg, der gives den enkelte ansatte jf. overenskomstens bestemmelser. Men bliver du ansat som ”afdelingsleder”, ”leder af skranketeamet” eller andet, så kan apotekeren i forhandlingerne med tillidsrepræsentanten lægge op til, at tillægget skal tages fra de lokale lønmidler og dermed gå af den fælles lokal løn pulje. Hvis ikke der er en tillidsrepræsentant på apoteket, er det suverænt op til apotekere at bestemme, at honoreringen kan tages fra jeres fælles lønmidler.

Titlen har betydning for andet end din løn
Der er andet i titlen som souschef eller filialleder end et tillæg til lønnen. I og med at det er de stillingskategorier, der optræder i overenskomsten på området er det også de titler, der bliver taget udgangspunkt i når Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening inviterer til Undervisningsdage for ledere. Med andre ord er det alene souschefer og filialledere, der bliver inviteret til den overenskomstbestemte fælles lederudvikling. Det er endnu en grund til, at man skal sikre sig, at man har den rette titel.

På de offentlige områder og i industrien tæller ansvaret
På det offentlige område og i industrien ser man mere på ansvar end på titel. Her er det mere indholdet i stillingen og antallet af medarbejdere, der er afgørende for lønmæssig indplacering og funktion.

Men også her er det vigtigt, at man sikrer sig, at den beskrivelse, man har af sin lederstilling stemmer overens med det arbejde, man har. På den måde kan man sikre sig, at lønnen afspejler det ansvar, man påtager sig.

Er du i tvivl om, hvorvidt din titel er korrekt, eller om du får den rette løn for dit arbejde, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på tlf. 3312 0600 og få sparring om din løn med en af foreningens konsulenter.