nyheds banner

Dokumentation for sygefravær

Flere farmakonomer er på det seneste blevet bedt om at fremvise lægeerklæring allerede efter 1. sygedag. Det er en relativ ny tendens, men kalder på en oplistning af hvilke typer dokumentation arbejdsgiver kan kræve i forbindelse med sygefravær, og hvad det kræver af farmakonomen.

Der findes ikke lægeattest – så hvis en arbejdsgiver beder om en sådan, bør man spørge hvilken form for dokumentation, hun ønsker – der er forskellige former- og nogle er gratis, mens andre bestemt ikke er …

Tro og love-erklæring
En tro og love-erklæring, er en blanket, som man selv skal udfylde. Med underskrift bekræfter man "på tro og love", at man er syg.

Tro og love-erklæringen skal som regel afleveres til arbejdsgiver inden for en kort frist, også selvom man stadig er syg.


Mulighedserklæring
Mulighedserklæringen  har fokus på, hvilke begrænsninger sygdommen medfører, og hvordan man hurtigst muligt kommer tilbage på arbejde eksempelvis ved delvis genoptagelse af arbejdet eller etablering af skånehensyn.

Man skal udfylde første del af mulighedserklæringen sammen med arbejdsgiveren, fx under en sygefraværssamtale. Man kan blive indkaldt til en sygefraværssamtale når som helst - der skal dog være et rimeligt varsel. Man har pligt til at deltaget i samtalen, medmindre sygdommen forhindrer det.

Når du og din arbejdsgiver har udfyldt jeres del af erklæringen, tager du den med til din læge, som skal tage stilling til, om han/hun er enig i oplysningerne. Lægens honorar betales af arbejdsgiver.

Den færdige erklæring skal herefter retur til din arbejdsgiver.


Friattest
Arbejdsgiver kan også vælge at bede om en friattest. Det er en attest, som lægen selv skriver, hvori han/hun bekræfter, at du er sygemeldt.

Arbejdsgiveren bør fremsende en skriftlig anmodning om en fri-attest- og i den forbindelse bør hun oplyse, hvilken fraværsperiode man ønsker at få vurderet. Lægen udsteder dog kun fri-attest, når man er fraværende fra sit arbejde – man kan altså ikke bede om den dagen efter.


Varighedserklæring
Ønsker arbejdsgiver lægens skøn over den forventede varighed af sygefraværet, kan man bede om at skaffe en varighedserklæring. Her skal lægen udtale sig om, hvor længe han tror, sygefraværet vil vare.


Det er medarbejderens ansvar
Modtager arbejdsgiver ikke den ønskede dokumentation til tiden, kan man miste retten til løn under sygdom.

Nogle læger tilbyder at sende dokumentationen til arbejdsgiver, men vi anbefaler, at man selv afleverer dokumentationen til arbejdsgiver. Den kan mailes, faxes, sendes anbefalet eller afleveres personligt mod kvittering. Så kan man bevise, at dokumentationen for sygdommen er fremsendt til arbejdsgiver i rette tid.


Arbejdsgiver skal betale
Har arbejdsgiver ønsket dokumentation fra lægen, skal arbejdsgiver også dække udgiften.

Forlanger lægen betaling straks, så bed om en kvittering, så beløbet kan refunderes af arbejdsgiver.

 

Du kan altid tale med din tillidsrepræsentant, ligesom du naturligvis er velkommen til at kontakte sekretariatet.