nyheds banner

Er du elev og udstationeret? Så hold styr på timerne

Som udstationeret elev, kan du ikke blive kaldt ind på eget apotek - heller ikke en lørdag. Læs mere om reglerne her.

Under ’Udstationering, "Uddannelsesapotekets ansvar’, hedder det, at man under udstationeringen "må forsøge at aftale en arbejdsuge, der tilgodeser elevens ugeskema, ellers må det tilstræbes, at timerne reguleres i ugerne før eller efter udstationeringen." Det vil sige, at du som elev kan få lagt timer til eller trukket timer fra på uddannelsesapoteket, hvis du fik for få eller for mange timer under udstationeringen i forhold til dit grundskema.

Kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på 3312 0600, hvis du har spørgsmål.