nyheds banner

Et nyt ferieår er startet

Den 1. maj er skæringsdato for ferieåret. Her kan læse hvordan det forholder sig med ferietillæg, overførsel af ferie og feriedifference på privat apotek. Det er fx vigtigt at huske at få overført ubrugte feriedage.

Ferie afvikles på baggrund af din ansættelse i det foregående kalenderår. Det betyder, at ferie, du holder i ferieåret fra d. 1. maj 2019 til d. 30. april 2020, er opsparet i kalenderåret, der løber fra d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2018.

Ferietillæg
Du vil nok opleve at få udbetalt ferietillæg med lønnen for maj. Ferieloven giver nemlig ret til mindst 1% ferietillæg, men det er almindeligt at være ansat et sted, hvor man får mere.
På privat apotek får man 1,5% og i regionerne 2,85%, hvis man har under 10 års erfaring. Man har ret til at få udbetalt denne procent af sin ferieberettigede løn optjent i 2018, når man holder ferie i ferieåret.
Langt de fleste arbejdsgivere, herunder privat apotek og regionerne, vælger dog at forudbetale det hele i maj eller april. Derfor står ferietillægget på lønsedlen i maj eller april.

Overførsel af ferie
Hvis du ikke fik holdt al din ferie inden d. 30. april 2019, har du mulighed for at overføre ferie. Det er ferie udover 4 uger, der kan overføres til næste ferieår. Du skal skriftligt lave en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferie inden d. 30. september 2019, og meddele det til HR, Lønadministration eller den, der administrerer jeres løn. 
Hvis du ikke sørger for at få lavet sådan en aftale, så bliver feriepengene overfør til en feriefond, og ferien er tabt. Vær opmærksom på, at udgør beløbet vedrørende 5. ferieuge 2.250 kr. eller derunder, vil de blive udbetalt automatisk, når ferieåret slutter. Så hvis du har ferie til gode fra ferieåret 2018/2019, som du ønsker at få overført, skal du derfor aftale dette hurtigst muligt.

Feriedifference
På privat apotek kan du opleve at blive trukket i løn eller få penge udbetalt i feriedifference, når du holder ferie. Feriedifferencen forekommer, hvis dine ansættelsestimer i måneden, hvor du holder ferie, er forskellig fra dine gennemsnitlige ansættelsestimer i kalenderåret før. Altså hvis du har et andet antal ansættelsestimer, når du holder ferie mellem d. 1. maj 2019 og d. 30. april 2020, end du havde i gennemsnit i 2018.

Se her for uddybning af feriedifference.