nyheds banner

Få sat dig selv i førersædet

TR-undervisningsdagene for privat apotek og industri sætter bl.a. fokus på lønforhandling. Få tre gode råd til at komme godt i mål med forhandlingerne fra underviser Charlotte Flach – uanset om du er TR, selv forhandler løn eller skal klæde din TR på til at forhandle for dig.

– Hvis jeg skal være lidt kæk, så er de tre vigtigste råd for at komme godt i mål med en lønforhandling: Forberedelse, forberedelse og forberedelse, fortæller Charlotte Flach, som er partner i FORHANDLING.NET og ekstern lektor ved CBS.

Hun er tidligere advokat og chefkonsulent i Djøf med ansvar for Djøfs forhandleruddannelse for tillidsrepræsentanter. Det er Charlotte, som skal undervise ved de kommende TR-undervisningsdage for tillidsrepræsentanter på privat apotek og industri, som afholdes til maj 2019.

– Og hvis jeg skal være lidt mindre kæk og lidt mere præcis, så vil jeg give disse tre råd: Saml fakta, Lav et ambitiøst, men realistisk lønudspil og overvej, om der kan være andre kreative løsninger end løn, tilføjer hun. 

 

Saml fakta
Start din forberedelse med at lave en liste over gode ting, du har bidraget med til din arbejdsplads i løbet af året, lyder rådet fra Charlotte Flach.

Listen kan også indeholde, hvis du har fået nogle nye kvalifikationer, har været på kursus i løbet af året, eller hvis du måske har fået særlige funktioner eller et særligt ansvar. Eller har haft en konkret
succes, der har bidraget positivt til din arbejdsplads.

– Det er også altid godt, hvis du kan indsamle information om lønnen – på din arbejdsplads og i faget generelt. Og gerne noget om, hvad andre er blevet belønnet for tidligere på arbejdspladsen, fortsætter hun.

– Nogle steder er man meget lukket omkring lønnen, men ud fra et lønforhandlingsperspektiv vil du have stor gavn af åbenhed om lønnen. Det vil give dig det bedste fundament. Chefen har jo alle informationerne, så hvis du ikke aner noget som helst om, hvad andre får, så er du allerede bagud på point fra begyndelsen.

 

Ambitiøs, men realistisk
Charlotte Flachs andet gode råd lyder at lave et ambitiøst, men realistisk lønudspil. 

– Med realistisk mener jeg, at du skal kigge på de fakta, du har samlet ind. Er der fx andre i din virksomhed, som har fået 12.000 kr./år i lønforhøjelse, så er det måske ikke helt urealistisk også at bede om 12.000 kr. Hvorimod hvis det højeste, der nogensinde er givet, er 10.000 kr./år, så er det nok svært at bede om meget mere, siger hun.

– Så skal der i hvert fald være ekstra mange fakta på bordet.

– Med ambitiøst mener jeg, at vi tit er så pæne, at vi gør vores chefs arbejde. Forstået på den måde, at vi så at sige prutter os selv ned, før vi overhovedet når til forhandlingsbordet, lyder det lidt provokerende fra Charlotte Flach, som alt for ofte har set, at medarbejdere og tillidsrepræsentanter møder op med et udspil, der lige med nød og næppe vil være noget, der vil anses for et godt resultat.

– Et udspil skal være så højt, at du har noget at give af undervejs, siger hun. – Start med et udspil i den høje ende af det, du faktuelt har belæg for. For så længe du – med henvisning til fakta – kan forklare, hvorfor du synes, du skal have mere end sidste år, så er du så at sige inden for skiven.

 

Tænk ud af boksen
Det tredje gode råd er også en del af forberedelsen og handler om at tænke bredere end bare i lønforhøjelse af en bestemt størrelse.

– Du behøver ikke at tage et nej for et nej. Hvis der er et eller andet, du ikke lige har kunnet få igennem, så kan du foreslå noget andet. Fx et engangsbeløb i stedet, lidt mere ferie eller frihed eller måske et ekstra kursus eller andet. Det kan også være en spændende ny opgave eller et projekt, foreslår Charlotte Flach.

– Og igen hele tiden med blik for, hvordan det vil kunne gavne virksomheden.

Det er tanken, at tillidsrepræsentanterne i løbet af undervisningsdagen skal arbejde med at finde kreative løsninger, som så efterfølgende vil blive samlet i et idékatalog og udsendt til deltagerne.

 

Spørg og lyt
En sidste vigtig pointe fra Charlotte Flach lyder: – Spørg og lyt, det er simpelthen fremragende redskaber i en lønforhandling.

– Vi er normalt gode til at argumentere for vores sag. Problemet er bare, at argumenter typisk ikke høres ret godt af forhandlingsmodparten, der i stedet bruger tiden på at forberede sine argumenter. Spørgsmål derimod inviterer modparten til at komme på banen og lytte. Og ikke nok med, at du med spørgsmål får en god viden, så du efterfølgende kan komme med forslag, der bedre favner både dine og modpartens synspunkter. Du værner også om relationen, for de fleste af os kan godt lidt at blive spurgt, forklarer hun.

Hun opfordrer også til, at man husker på sin lønforhandling hele året og holder chefen underrettet om succes’er og andet, så man løbende forventningsafstemmer. Hvis du selv forhandler, anbefaler Charlotte Flach, at du orienterer din chef om dit forslag til lønforhøjelse på forhånd. Så kan chefen forberede sig målrettet – og der bliver til gengæld taget udgangspunkt i det, som du har lavet.

Forhandler du igennem tillidsrepræsentant, er det vigtigt, at du klæder din tillidsrepræsentant på, så tillidsrepræsentanten tror på din sag.

 

Klare redskaber
Charlotte Flach håber, at deltagerne – efter at have deltaget i TR-undervisningsdagene bliver meget mere bevidste om de redskaber, der virker ved en forhandling:

– Du får simpelthen nogle klare redskaber, så du kan gebærde dig meget mere strategisk henimod dit mål med forhandlingerne.

– På den måde får du sat dig selv i førersædet ved lønforhandlingen, slutter Charlotte Flach.

 

TR PÅ PRIVAT APOTEK OG INDUSTRI:
- Tilmeld dig forårets undervisningsdage

I begyndelsen af maj 2019 afholder Farmakonomforeningen undervisningsdage for tillidsrepræsentanter med fokus på forhandling af løn og den nye ferielov.

Undervisningsdagene er for tillidsrepræsentanter både på privat apotek og i industrien. Bestyrelsesmedlemmer er også velkomne.

TR-undervisningsdage afholdes i øst og i vest: 7. maj 2019 på Scandic Aarhus Vest i Århus og 9. maj 2019 på Quality Hotel Høje Taastrup. Dagene afvikles fra kl. 10-16.

Læs mere og tilmeld dig via MinSide på farmakonom.dk. Sidste frist for tilmelding er: 24. april 2019.