nyheds banner

Farmakonomer er eftertragtet arbejdskraft

Det er i stigende grad farmakonomer, der dispenserer medicin, står for logistikken og afstemmer FMK på sygehusene i Region Midtjylland. Her er ledelsen meget positive: farmakonomer har de rette kompetencer.

Det var en del af de gode budskaber, Farmakonomforeningens formand Christina Durinck fik med sig hjem efter at have været til møde med hele chefgruppen for sygehusapotekerne i Region Midtjylland - dvs. cheferne for sygehusapotekerne i Horsens, Holstebro,  Randers, Viborg, Aarhus. Mødet foregik på Regionshospitalet Viborg.

Gode erfaringer med farmakonomer
Første del af mødet var en fælles drøftelse med ledelsen. Fra de forskellige sygehusapoteker fortalte man, hvordan man i stigende grad bruger farmakonomer i den kliniske farmaci (blandt andet i forbindelse med dispensering og at afstemme FMK). Deres eneste anke var at farmakonomerne bør have en autorisation, så man kan få det fulde udbytte af farmakonomernes faglighed. Erfaringerne fra Region Midtjylland ligger dermed godt i tråd med Farmakonomforeningens strategiske arbejde for at sikre farmakonomerne spændende jobmuligheder i den offentlige sektor.

På mødet fortalte lederne om, at der er to primære årsager til, at man i Region Midtjylland i stigende grad ansætter farmakonomer. For det første bidrager farmakonomer med en stærk faglighed i forhold  til at rådgive og højne medicinsikkerheden. For det andet er der massiv mangel på sundhedspersoner. Her er farmakonomer og deres faglighed et velkomment alternativ.

Rundtur og snak om klinisk farmaci i praksis
Dagen blev rundet af med en rundtur på klinikken på Regionshospitalet Viborg og en lang række gode snakke om klinisk farmaci i praksis. Her viste Lene Brosbøl og Dorthe Hansen, der begge er farmakonomer rundt i medicinrum og fortalte om arbejdsgangene i forhold til at afstemme FMK.