nyheds banner

Farmakonomforeningen går ny fremtid i møde

Delegerede vedtog i dag en ny strategi for Farmakonomforeningens arbejde de kommende fem år. Farmakonomers faglige kompetencer skal bl.a. mere i spil på privat apotek, der skal flere farmakonomer i lægepraksis og kommuner, og farmakonomer skal have en ny uddannelse.

– Tak for jeres fremragende input – jeg er stolt over at stå med en solid strategi her, og det er jeres fortjeneste!

Sådan indledte formand Christina Durinck i dag sin tale til de delegerede, da Farmakonomforeningen holdt ekstraordinær kongres.

Det centrale punkt på dagsordenen var vedtagelsen af foreningens strategi for de kommende fem år. Og både strategien og de mål og visioner, der følger med, blev enstemmigt vedtaget af de delegerede.

Farmakonomforeningen vil blandt andet arbejde aktivt for, at landets private apoteker bliver ved med at være attraktive arbejdspladser for medlemmerne.

– I fremtidens nære sundhedsvæsen kan apotekerne med fordel spille en større rolle end i dag – de er tæt på borgerne og kan effektivt påtage sig en række opgaver, der i dag udføres andre steder i sundhedsvæsenet – ligesom der er et kæmpe uudnyttet potentiale i at få farmakonomernes kompetencer mere i spil ved, at de for eksempel får lov at afholde medicinsamtaler, siger Christina Durinck. 

Desuden er et centralt fokuspunkt i strategien, at farmakonomer får en ny og mere tidssvarende uddannelse og bliver autoriseret som sundhedspersoner.

– Det er simpelthen altafgørende for vores fags fortsatte relevans. For kompleksiteten i sundhedsvæsenet stiger, og vores uddannelse skal have et bredere fokus. Det drejer sig om at sikre et højere uddannelsesniveau og de rette kompetencer. Det vil sige en professionsbachelor, siger Christina Durinck.

 

Hvis ikke os, hvem så?

Farmakonomforeningen har desuden sat skarpe mål for arbejdet for et bedre arbejdsmiljø – særligt på private apoteker, hvor farmakonomer har flere sygedage end gennemsnitslønmodtageren. Foreningen vil blandt andet tilpasse TR-uddannelsen, så TR bliver klædt bedre på til at samle farmakonomerne.

Og endelig bliver der sat massivt ind for at skabe et bredere jobmarked for farmakonomer, så langt flere farmakonomer bliver ansat i lægepraksis og i kommuner fremadrettet.

– Det nære sundhedsvæsen fylder meget i debatten nu. Og i det nære sundhedsvæsen er den almene praksis en hjørnesten – her skal vi sætte ind, fordi vi kan gøre en positiv forskel, siger Christina Durinck og fortsætter:

– Indsatsen med flere farmakonomer i kommuner er allerede i gang, men der skal mere kul på udviklingen. For sagen er den, at der er alt for mange utilsigtede hændelser i kommunerne. Diagnosen er klar, og det er kuren også. For hvis ikke vi farmakonomer skal være med til at løse det problem, hvem skulle så?

Med de ord inviterede formanden fremtiden til at komme an.

Artiklen her beskriver kun enkelte dele af strategien. I Farmakonomen 4 kommer vi rundt om flere dele af den.