nyheds banner

Fik du læst referatet fra mødet mellem tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner i Industrien?

Der var spændende diskussioner om uddannelse, Farmakonomforeningens strategi, en medlemsundersøgelse blandt medlemmer af industrisektionen, og hvordan man bedst får videndelt.

Til mødet deltog tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner i industrien. Du kan læse referatet her.