nyheds banner

FIP 2019: Vil du med?

Så er det tid for ansøgning til den farmaceutiske verdenskongres, FIP. Farmakonomforeningen stiller pladser til rådighed for medlemmer, som vil præsentere resultatet af et fagligt projekt.

“New horizons for Pharmacy – Navigating winds of change”. Sådan lyder hovedtemaet for årets FIP-kongres.

FIP-kongressen er årets internationale farmaceutiske begivenhed, hvor kolleger fra hele den farmaceutiske verden mødes for at lære, dele og udveksle synspunkter og erfaringer, høre foredrag, se udstillinger, deltage i paneldiskussioner og sektionsprogrammer m.v. 

FIP-kongressen, som denne gang afholdes i Abu Dhabi i De forenede Emirater, afholdes fra søndag den 22. til torsdag den 26. september 2019.

Som en del af FIP-kongressen afholdes et Pharmacy Technician Symposium, der som noget nyt er blevet en integreret del af FIP-kongressen. Symposiet afvikles fra onsdag eftermiddag og hele torsdagen.

Farmakonomforeningens deltagere forventes at deltage i både symposie
og kongres.

 

Faglig inspiration
Farmakonomforeningen stiller igen i år et antal pladser til rådighed for danske farmakonomer, som vil præsentere en poster med et godt fagligt projekt på FIP.

– Med vores uddannelse og vores kompetencer har vi danske farmakonomer meget faglighed at byde
ind med, og rigtig mange deltagere på FIP vil gerne hente inspiration og høre om, hvordan det foregår i Danmark, da vi langt hen ad vejen er længere fremme end de fleste andre lande, fortæller formand Christina Durinck.

– Samtidig er FIP også en enestående mulighed for danske farmakonomer for at få kontakter på
kryds og tværs – både af landegrænser, men også af arbejdsområder, tilføjer formanden.

– Så der er også meget at lære og erfare for danskerne på FIP. Og jeg håber på mange gode ansøgninger.

Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema på en poster. Posteren skal beskrive erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som kan inspirere farmakonomer og
farmaceuter i andre lande.

 

Sådan ansøger du
Hvis du er interesseret i at præsentere en poster, skal du sende
en ansøgning til Farmakonomforeningen.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektets titel – en kort og præcis titel på projektet.
 • Projektets baggrund – fortæl om baggrunden for dit projekt.
 • Problemformulering – en kort og præcis beskrivelse af den
  problemstilling, som skal undersøges, og eventuelt hvilken
  løsning, der ses.
 • Målgruppe – beskriv, hvem der har gavn af undersøgelsen.
 • Metode – beskriv, hvordan du gennemfører projektet, for
  eksempel spørgeskemaer, interviews, observationer m.v.
 • Tids- og handlingsplan – beskriv så konkret og kronologisk
  som muligt, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres
  og hvornår.

Ansøgningen sendes til Farmakonomforeningen, ff@farmakonom.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts 2019, hvorefter de heldige meget hurtigt vil få svar.

Farmakonomforeningen yder som udgangspunkt støtte til rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyr. For at få dækket dine udgifter er det en forudsætning, at dit posterprojekt  efterfølgende godkendes af FIP.

 

Både faglig og social
FIP-kongressen foregår på engelsk, så du skal beherske engelsk i skrift og tale. Posteren skal præsenteres på engelsk.

Alle deltagere forventes at deltage aktivt i kongressen og blandt andet stå ved posteren i de perioder, som FIP opfordrer til, at den er bemandet. Deltagerne forventes ligeledes at deltage i de mange faglige foredrag på kongressen for at være med til at indsamle viden om den internationale udvikling i de farmaceutiske fag.

– Vi forventer, at vores deltagere er aktive og tager ansvar for at synliggøre danske farmakonomer og sætte den danske farmakonomfaglighed på verdenskortet. Blandt andet ved at deltage aktivt i debatter, komme rundt på kongressen og ved at få netværket, præciserer Christina Durinck.

– Og ud over at deltage i det faglige program, har vi en forventning om, at vores deltagere er sociale og blandt andet deltager i de arrangementer, Farmakonomforeningen afholder. 

Farmakonomforeningens deltagere skal også stå til rådighed for formidling af deres projekt, blandt andet i Farmakonomen og på foreningens hjemmeside.

 

Mere info
Du kan læse mere om FIP og om selve kongresprogrammet på FIP’s hjemmeside fip.org.

For spørgsmål omkring ansøgningen kan du kontakte redaktør Inge Dyhr på id@farmakonom.dk, tlf. 3312 0600.