nyheds banner

Folketingspolitiker vil se farmakonomernes hverdag

Farmakonomer gør en stor indsats på landets sygehusapoteker. Men hvad laver de helt konkret? Og hvordan skal deres kompetencer styrkes og tænkes ind i fremtidens sundhedsvæsen?

Det vil folketingspolitiker Flemming Møller Mortensen (S), der er sundhedsordfører, gerne have mere indblik i. Derfor tog han fredag den 25. januar med Farmakonomforeningens formand Christina Durinck på arbejdspladsbesøg på Sygehusapoteket i Region Nordjylland for at se det med egne øjne.

– Jeg er både glad og stolt over, at Flemming Møller Mortensen har blik for farmakonomernes faglighed og tager sig tid til at sætte sig ind i deres arbejde på sygehusapotek. Det er et vigtigt udgangspunkt for, at vi kan tale videre om, hvilken rolle farmakonomer kan spille i fremtidens sundhedsvæsen, og hvad det i så fald kræver, siger Christina Durinck.

For nyligt har regeringen og oppositionen på Christiansborg præsenteret hver deres bud på fremtidens sundhedsvæsen. Der er for Christina Durinck ingen tvivl om, at vejen frem er at sikre, at alle faglige kompetencer kommer bedst muligt i spil.

– De faglige kompetencer, der allerede findes ude i det danske sundhedsvæsen i dag, skal bruges endnu bedre, hvis man vil sikre danskerne det bedst mulige sundhedsvæsen. Og når det kommer til medicinhåndtering er farmakonomer på sygehuse, i kommuner og på apotek helt afgørende, siger Christina Durinck.

– 
–