nyheds banner

Hvad gør man, hvis man ikke kan nå at holde sin ferie, inden ferieåret udløber?

Ferieåret udløber den 30. april 2019. Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du har ferie tilovers.

Afvikling af restferie
Ferieåret løber skævt i forhold til kalenderåret. Det betyder, at den ferie, du har optjent fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017, afholdes i indeværende ferieår, fra den 1. maj 2018 til og med den 30. april 2019.

Hvis du stadig har ferie tilovers, som du ønsker at holde, skal du sammen med din arbejdsgiver hurtigst muligt have lavet en plan for afvikling af den resterende ferie.  

Arbejdsgiveren kan kræve, at du får afholdt din restferie. Hvis din arbejdsgiver vil have ferien afviklet på et bestemt tidspunkt, kan vedkommende varsle placeringen af restferien med en måneds varsel.

Vær opmærksom på at dette ikke gælder, når det kommer til afvikling af 6. ferieuge for farmakonomer, der er ansat i regioner og kommuner. Her skal afvikling af den 6. ferieuge, som udgangspunkt aftales mellem farmakonom og leder, og farmakonomen kan i stedet vælge at få 6. uge udbetalt, hvis det er det, hun ønsker.
 

Udbetaling/overførsel af restferie
Hvis du ikke afvikler din restferie, har du ifølge ferieloven ret til få ferie udover 4 uger udbetalt, hvis du er ansat i staten, industrien, privat apotek, regionen og kommunen.

Det er også muligt at overføre optjent ferie ud over 4 uger til næste ferieår, dvs. til afvikling imellem 1. maj 2019 og 30. april 2020. Dette gælder for farmakonomer ansat i staten, regioner, kommuner, industrien og på apoteker.

Hvis du skal have overført ferie kræver det, at der bliver lavet en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver inden den 30. september 2019.  

Vær opmærksom på, at der på det statslige område nogle steder findes en særregel, som gør, at de særlige feriedage hverken kan udbetales eller overføres, medmindre der foreligger en feriehindring. På det regionale og det kommunale område kan det ligeledes være besluttet, at man i forhold til 6. ferieuge ikke kan få denne udbetalt, medmindre man har tilkendegivet dette tidligere i ferieåret.  

For farmakonomer ansat på private apotek, skal der anvendes en særlig blanket, der ligger på medlemsnettet.apoteket.dk.

Man skal dog været opmærksom på, at hvis den resterende ferie med løn udgør 2.250 kr. eller derunder (efter fradrag af SKAT og arbejdsmarkedsbidrag), vil det automatisk blive udbetalt, når ferieåret udløber.

Vi anbefaler derfor, at man hurtigst muligt laver en aftale med sin arbejdsgiver, hvis man ønsker at få sin ferie overført.  


Helt eller delvist forhindret i at holde ferie?
Hvis du har været helt eller delvist forhindret i at holde din ferie ved udgangen af ferieperioden og/eller ferieåret, har du ret til at få ferien udbetalt.

Hvis du fx på grund af sygdom eller barsel bliver forhindret i at holde din restferie, har du ret til at få ferien udbetalt ved ferieårets udløb. Alternativt kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at ferien bliver overført til næste ferieår.

Du har også mulighed for at få din hovedferie udbetalt (altså de uger du skulle have holdt i sommerferien), hvis du fx på grund af sygdom eller barsel var forhindret i at holde ferien i ferieperioden. Ferieperioden (sommerferieperioden) udløb den 30. september 2018.

Hvis du har været på barsel fra den 1. juli 2018 og fortsat er på barsel efter den 1. maj 2019, så har du ret til at få al din ferie fra indeværende ferieår udbetalt. Hvis du i stedet ønsker at holde din ferie, skal du aftale med din arbejdsgiver at overføre den til næste år.