nyheds banner

Hvad ønsker DU dig af en faglig dag?

Farmakonomforeningen planlægger at holde en faglig dag, og for ramme plet med indholdet er der sendt et spørgeskema pr mail til alle erhvervsaktive medlemmer.

For at skabe en så god og givende dag som muligt, vil Hovedbestyrelsen nemlig gerne have input medlemmerne. Så log ind på din mail og svar på, hvad det er vigtigt for dig, at et sådant fagligt arrangement indeholder, for at du vil prioritere at deltage? Hvis du ikke kan finde mailen, så tjek dit spamfilter.


Svarfrist er 20. marts 2019.