nyheds banner

Hvis du skal have partner og voksne børn med på tandforsikringen – så er det nu!

Senest den 30. januar skal eventuel ægtefælle/samlever og børn mellem 18 og 25 være tilmeldt tandforsikringen, hvis de skal omfattes. Vær også opmærksom på eksisterende tandsygdomme og tandskader.

Overenskomstaftalen på privat apotek indeholder som noget nyt en aftale om tandforsikring. Den gælder for alle farmakonomelever og farmakonomer på privat apotek, der arbejder over 35 timer om måneden, med mindre man aktivt fravælger den. Hvis du arbejder på privat apotek, har du dermed automatisk været omfattet af forsikringsordningen siden den 1. januar 2019. Du har dermed mulighed for at få dækket tandlægeudgifter på op til 30.000 kr. via din overenskomst efter selvrisikoen.

Du bliver beskattet af præmien på forsikringen, og det er som altid en god idé at sørge for, at rette ændringer i indtægt og beskatning på forskudsopgørelsen til SKAT.

Fra 1. januar 2019 er der et vindue på 30 dage til at tilkøbe ægtefælle/samlever og/eller børn mellem 18 og 25 år til ordningen. Vinduet lukker efter den 30. januar – og så er det ikke længere muligt at få den øvrige familie omfattet af ordningen.

Undtagelsen er børn, som endnu ikke er fyldt 18 år. De kan tilkøbe ordningen inden for et tilsvarende vindue på 30 dage efter deres 18 års fødselsdag. En ny ægtefælle/samlever kan på samme måde tilkøbe tandforsikringen inden for 30 dage efter deres nye status.


Hvad dækker ordningen?

Du kan læse mere om ordningen på Apotekerforeningens medlemsnet (link). Det er nemlig dem, der er aftalepart i forhold til Tryg, og derfor er det dem, der til hver en tid ligger inde med de sidste nye oplysninger.

Som med alle andre forsikringer er det en rigtig god idé at læse forsikringsbestemmelserne igennem og tjekke, hvad der er dækket, inden du får lavet noget.

Den aftale Danmarks Apotekerforening har indgået med Tryg dækker eksempelvis ikke kosmetiske behandlinger hos tandlægen som tandblegning og tandregulering eller forebyggende tandbehandling som fx tandrensning. Der er, som det ser ud pt. også loft over eksempelvis hvor meget implantat- og kronearbejde, man kan få udført med dækning. Og så er det ifølge forsikringsbestemmelserne et krav, at eksempelvis paradentose og andre tandsygdomme skal være opstået i forsikringsperioden for at blive dækket. På den baggrund mener vi fortsat ikke, at ordningen lever op til den aftale, vi lavede i forbindelse med overenskomsten. Det er vi i dialog med Danmarks Apotekerforening om.

Du kan læse selve forsikringsbestemmelserne her. Vær især opmærksom på de undtagelser, der bliver beskrevet i afsnit 6, 7 og 8.


Hvem kan fortælle dig mere?
Hvis du har spørgsmål vedrørende dækning og indhold i din tandforsikring, så kontakt Tryg på 7874 8387.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding af ægtefælle/samlever/børn, oprettelse og administration af ordningen, eller hvis du ønsker at framelde dig tandforsikringen, så kontakt Danmarks Apotekerforening på 3376 7600. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål til forsikringen i forbindelse med at være på ulønnet orlov fra en stilling på privat apotek.