nyheds banner

Kan timerne gå i minus på privat apotek?

Mange farmakonomer kontakter sekretariatet med spørgsmål om arbejdstid - og særligt når arbejdstiden varierer. Det store spørgsmål er: Kan timerne gå i minus?

Med et rullende skema kan man have skiftende antal timer i løbet af en skemaperiode. Men skemaperioden skal altid gå op, og antallet af timer, den enkelte har, skal stemme med det antal timer, man er ansat til.

Vi hører en gang imellem udsagnet om, ”jeg er sat til at afspadsere en dag – og så går jeg i minus”. Men man kan ikke skylde timer!

På ansættelsesbeviset fremgår det, hvor mange timer, man er ansat. Dette er det antal timer, skemaet skal afspejle. Har man i perioder taget ekstra timer (overarbejde) og skal dette afspadseres, så kan man blive sat til at afspadsere. Men man kan ikke sættes til at afspadsere, hvis man ikke har timerne til det!

Hvis arbejdsgiveren ønsker, at en farmakonom ikke er til stede en given dag, så kan man med rette varsel ændre i skemaet og placere timerne en anden dag jf. overenskomstens §9 A stk. 4. Timerne skal således placeres på et andet tidspunkt.

Har pågældende farmakonom mange timer stående til afspadsering, så kan man vælge at afspadsere timerne i stedet, men dette kan kun lade sig gøre, hvis man har timer til afspadsering.

Er det en arbejdsgiverfinansieret fridag?
Vælger arbejdsgiveren at sende farmakonomen hjem uden, at vedkommende har timer til afspadsering, skal man betragte det som en ”ekstra fridag” finansieret af arbejdsgiveren. Er dette tilfældet vil det for den enkelte farmakonom være en god ide, hvis man sikrer sig, at dette nu også er arbejdsgiverens hensigt.