nyheds banner

Kend din arbejdstid

Du er ikke alene, hvis du arbejder på privat apotek og jævnligt oplever ændringer i dit skema. Det kan skabe irritation og frustration, f.eks. hvis ændringerne kolliderer med planlagte fritidsaktiviteter.

Farmakonomforeningen får ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke har en oplevelse af, at de reelt har et fast skema. Men hvad siger reglerne egentlig? Hvornår skal man kende sin arbejdstid?

Det siger overenskomsten
Overenskomstens §8A stk.3 fastslår, at man skal man have et fast arbejdsskema, som højest må dække 6 uger, og som ved lokalaftale kan aftales til at være mellem 4 og 12 uger. Samtidig fastslår overenskomsten (§8Astk.4), at man skal kende sit faste skema 4 uger før, det begynder.

Det betyder, at du skal kende dine mødetider med 4 ugers varsel. Det giver mulighed for, at du kan planlægge din fritid. Sker der ændringer i dit skema, og er det nødvendigt at ændre på dine mødetider, så skal dette ske senest 2 uger før, hvis der er tale om midlertidige ændringer og 4 uger før, hvis der er tale om permanente ændringer – medmindre I har en lokalaftale, der siger noget andet.

Overarbejdsbetaling kan komme på tale
Kommer arbejdsgiver med ændringer til skemaet med et kortere varsel end de 2 uger, skal du have overtidsbetaling for den tid, der ligger uden for den oprindelige skemaplan. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at timerne går op! Hvis du med skemaændringen skal arbejde senere eller møde før, så skal du have overtidsbetaling for det.

Har du spørgsmål til reglerne om skema og overarbejde, er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på 33120600.