nyheds banner

Lige løn. Lige nu!

I Danmark har vi haft en ligelønslov i over 40 år. Men ligeløn er stadig ikke slået igennem på lønsedlerne.

Siden 1976 har vi haft en ligelønslov i Danmark. Den slår fast, at mænd og kvinder skal have lige løn for samme arbejde, og at arbejde af samme værdi skal lønnes lige. Alligevel er der ifølge Danmarks Statistik helt generelt 13,1 procent forskel på den løn, som mænd og kvinder tjener i Danmark på tværs af alle job og sektorer.


Hvorfor er der uligeløn?

Helt grundlæggende er det fordi, arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Kvinder er typisk offentligt ansatte og arbejder med omsorg, mens mænd typisk er privatansatte og arbejder med teknik. Ligelønskommissionen fandt i 2010, at de tekniske fag bliver aflønnet højere end omsorgsrelaterede fag. Tendensen er tydeligst blandt faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse. Skævheden hænger blandt andet sammen med, at man i 1969 lavede en reform af de offentlige lønsy­stemer. Her blev lønrelationerne mellem mands- og kvindedomine­rede fag stadfæstet, og der blev ikke gjort noget ved det faktum, at kvinde­dominerede fag var markant lavere indplaceret.


Organisationerne står sammen
Mens vi arbejder med overenskomster og lønforhandlinger for konkret at løfte farmakonomernes løn og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, så er det også nødvendigt at få gjort noget ved den strukturelle ulighed i samfundet. Derfor er Farmakonomforeningen helt naturligt med, når blandt andet organisationerne i Sundhedskartellet laver ligelønskampagner – som nu her i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts. Ligeløn er et fælles mål!

undefined