nyheds banner

Mindre opdatering til pjece om overgang til ny ferielov på privat apotek

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening har sammen skrevet en pjece om den nye ferielov målrettet farmakonomer og farmakonomelever. Det har været nødvendigt at lave en mindre opdatering.

Det drejer sig om rettelser vedr. elevernes rettigheder - se afsnit 3.6. Du finder ferievejledningen her.