nyheds banner

Netværket kan åbne ens øjne for dét, man ikke selv har set

Lotte Rask har været med i et ledernetværk siden Farmakonomforeningen i 2016 lancerede konceptet med at sætte ledende farmakonomer sammen i netværk. Det giver hende værdifuld sparring i en travl hverdag.

Hun er souschef på Langeskov apotek, der udover hovedapoteket består af 3 filialer.


Den første forventningsafstemning
- Vores første netværksmøde blev faciliteret af en konsulent fra Farmakonomforeningen. Det var fint, at vi blev guidet i at lave nogle grundregler for netværket. At der selvfølgelig er tavshedspligt i forhold til det, man bringer til bordet. Hvad det var, vi gerne ville kunne tale om. Og hvad vi gerne ville have ud af det.

Hun mener, at forventningsafstemningen er en vigtig del af at være med i et netværk, for folk kommer med forskellige ønsker.

- Vi sidder med forskellige udfordringer, men alligevel er der en fælles kerne og genkendelighed. Det bruger vi til at give hinanden gode råd. For én ting er, hvordan en problemstilling virker, når man står midt i det – noget andet er, hvordan det ser ud udefra. Tit kan det åbne ens øjne at få andres blik på dét, man står med. Man får øje på noget, man ikke selv havde set.


Godt med farmakonomer i netværket – men ikke fra konkurrerende enheder
Her mener Lotte Rask, at det er en klar fordel, at netværket består af andre farmakonomer, for de kender til de særlige forhold, der gør sig gældende i apotekssektoren.

- Det er dejligt, at de kan sætte sig ind i ens arbejdsplads umiddelbart, at de kender til regelsættet og eksempelvis ved, hvordan indtjeningen er skruet sammen.

Samtidig har det dog været vigtigt for hende, at netværket ikke bestod af farmakonomkolleger fra de nærmeste apoteker. Her ville den interne konkurrence apotekerne imellem kunne lægge en dæmper på den åbenhed og ærlighed, der er nødvendig for, at man får det rette udbytte af at være med i netværket.

- Man skal kunne åbne for posen, siger hun. Og hun vendte også problemstillingen med sin apoteker, inden hun skrev sig op til et netværk.

Forbedringer i arbejdslivet
I hendes eget arbejdsliv er det særligt skema, planlægning og sygemeldinger, der fylder. Her har netværket været et godt forum for erfaringsudveksling. Det har også ført til en meget konkret ændring af rutiner, som har givet mere ro i hendes eget arbejdsliv.

Tidligere modtog hun ændringer, ønsker, varsler og beskeder på alt fra mail, pr telefon, pr sms eller på små sedler, hun fik stukket i hånden. Men med i omegnen af 40 medarbejdere kunne det godt være svært at overskue.

Efter at have talt om det i netværket, oprettede hun en email kun til det formål. Det betyder, at hun nu selv aktivt vælger, hvornår hun skal tage stilling til alt det, som medarbejderne melder ind, i stedet for hele tiden at stå til rådighed for henvendelser.

Et andet område, det har været meget værdifuldt for hende at kunne sparre med andre farmakonomledere om, er sygefravær.

- Flere af os havde ikke en politik på området. Det har været rigtig godt at kunne få talt igennem.

Mange af dem havde eksempelvis erfaret, at de sørgede for at dække ind på filialerne, men det betød, at medarbejderne på hovedapoteket oftere måtte løbe endnu hurtigere.

- Som leder skal man fordele ressourcerne. Her har man et dobbelt ansvar i forbindelse med sygemeldinger. Dels i forhold til den syge. Og dels i forhold til de kolleger, der er raske og på arbejde.

I netværksgruppen har de også kunnet give hinanden vigtig sparring i forhold til langtidssygemeldinger. Her har de blandt andet talt om at holde omsorgssamtaler i stedet for sygefraværssamtaler og arbejde med langsom genoptrapning. Fokus er at skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejdere kan komme stille og roligt på arbejde i den takt, deres sygdom tillader.

- Det er en stor hjælp at have et forum, hvor jeg kan få talt forskellige problemstillinger igennem uden, at det skal handle om konkrete medarbejdere.

 

Netværkene er sat i søen for at farmakonomledere kan få sparring fra kolleger med samme typer af ansvar og opgaver og input til, hvordan man agerer i rollen som leder.