nyheds banner

Ny sundhedspulje på det kommunale område

Har du en god idé til, hvordan jeres arbejde kan forbedres? Og arbejder du med det nære sundhedsområde i kommunerne? Så er det nu, du kan få støtte til at afprøve idéen.

Som en del af overenskomsten fra 2018 skabte Sundhedskartellet og KL en pulje til at understøtte udviklingen af det kommunale sundhedsommråde; Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje.

Det er parternes ambition, at midlerne fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen de kommende år. Begge parter håber derfor at modtage ansøgninger til projekter, der kan skabe ny viden, som de sundhedsfaglige medarbejdere konkret kan anvende i deres kontakt med borgerne.

Arbejder du og dine kolleger med det nære sundhedsvæsen? Og har I en idé til forbedringer, som I ønsker at undersøge og afprøve, så er det oplagt, at du sender en ansøgning.

Hvilke områder støttes?
Konkret gives der penge til praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter. Projekterne skal handle om følgende temaer:

  • Forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme og multisygdom, samt den ældre medicinske patient.
  • Kommunale indsatser, der kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Sådan søger du
Hvis du er farmakonom og ansat i en kommune, kan du søge puljen (midlerne kan søges af ansatte på Sundhedskartellets overenskomst i kommunerne samt alle kommunale arbejdspladser). Det er et krav, at der søges om midler fra puljen i samarbejde med den kommunale arbejdsplads, hvor projektet skal finde sted.

Puljen er åben for ansøgninger fra den 11. april til den 16. september 2019. Ansøgere kan regne med svar inden udgangen af 2019.

Du kan læse mere om kravene for at få støtte samt en uddybning af temaerne her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på tlf. 3312 0600 eller sende en mail til ff@farmakonom.dk. Du kan også sende en mail til Lone Vinhard på lvi@kl.dk eller Henriette Mie Hansen på HEMH@kl.dk eller til Charlotte Vinderslev på shk-cvi@sundhedskartellet.dk.