nyheds banner

Nyt grønt trykkeri sikrer 100 procent bæredygtighed

Ved årsskiftet har Farmakonomen skiftet trykkeri til KLS PurePrint, som er et af verdens grønneste trykkerier. Fremover trykkes Farmakonomen (og mange af vores tryksager) 100 procent bæredygtigt.

Farmakonomforeningen har ved årsskiftet indledt et samarbejde med KLS PurePrint, som er et af kun tre trykkerier i verden, der er blevet certificeret efter det ultimative miljømærke, cradle-to-cradle.

Det betyder, at Farmakonomen 01, som du lige har modtaget i postkassen, er en garanteret bæredygtig tryksag, som er 100 procent biologisk nedbrydelig, og at både papir og trykfarve er produceret uden skadelig kemi, tungmetaller eller hormonforstyrrende stoffer.

Det betyder også, at naturens ressourcer anvendes i en naturlig cirkulær proces, så der ikke efterlades nogen former for affald, som er skadeligt for mennesker eller natur.

 

Værsgo og spis – og drik
I dag efterlader selv de mest miljøvenlige tryksager på markedet ca. 25 procent restprodukt, som er så skadeligt for mennesker og miljø, at det skal deponeres.

En cradle-to-cradle certificering sikrer, at der ikke genereres skadeligt affald. Faktisk kan restmaterialet anvendes som gødning. Farmakonomen kan altså komposteres og bruges som gødning i naturen.

Ja, populært sagt kan bladet endda spises, hvis man skulle have lyst til det. Men vi anbefaler nu, at du læser det.

Samtidig sikrer certificeringen, at al produktion foregår 100 procent CO2-neutralt, blandt andet ved kun at anvende vedvarende energi fra vindkraft til alle processer, og at processpildevandet er så rent, at det i princippet kan drikkes.

 

Bidrag til bæredygtig fremtid
– Vi vil gerne være med til at vende udviklingen henimod mere bæredygtighed. Så jeg er utrolig glad for, at vi har iværksat dette grønne initiativ – til gavn for både mennesker og miljø, fortæller formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen, om skift af trykkeri.

–  Det er et lille, men ikke ubetydeligt skridt henimod en mere grøn og bæredygtig fremtid. Jeg er glad for, at vi som organisation på den måde kan bidrage positivt til miljøet, og jeg glæder mig til et spændende samarbejde med en virksomhed, som på den måde udviser samfundsansvarlighed, tilføjer hun.

 

MILJØMÆRKER
Ud over at være cradle-to-cradle-certificeret lever KLS PurePrint også op til miljømærkningsordningen FSC.

FSC er en international mærkningsordning, som blandt andet sikrer sporbarhed, genplantning af skove samt, at verdens skove ikke bliver udryddet, og at dyr og planteliv bliver beskyttet.