nyheds banner

Overgang til ny ferielov for dig i industrien

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder, at man fremover optjener og holder ferie samtidig. Her kan du se, hvad det betyder for ansatte i industrien.

Den nye ferielov omhandler kun de 5 uger, som er sikret via ferieloven. Man optjener som hidtil 2,08 dages ferie pr. måned. De kan holdes med det samme og senest inden for 16 måneder.

Og ja, den er god nok – optjeningsperioden under samtidighedsferien er 12 måneder (1. september til 31. august) og ferieafholdelsesåret vil være på 16 måneder (1. september til 31. december).

Godt nyt for nyuddannede
Når man er ny på arbejdsmarkedet, er det en stor fordel, at man nu ikke længere behøver at vente op til 1,5 år med at holde ferie med løn.

Lille tillæg til pensionsopsparingen
Der vil være en overgangsperiode til den nye ferielov. Den overgangsperiode betyder blandt andet, at ferie, som du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil blive indefrosset.

Disse midler vil blive udbetalt til dig, når du engang træder ud af arbejdsmarkedet.

Planlæg at have nok ferie til efterårsferien 2020
Konsekvensen af indefrysningen er også, at du fra 1. maj 2020 har optjent 16,7 feriedage, som du kan afholde. Normalt ville du have optjent 25 dage, men eftersom de 4 måneder af optjeningsåret er indefrosset, har du kun optjent 2/3 af, hvad du plejer, det vil sige 2/3 af 25 dage.

Det betyder, at hvis du for eksempel holder 3 ugers sommerferie i 2020, har du herefter 1,7 dag tilbage. Du optjener 2,08 dage pr. måned fra 1. september. På den måde har du i alt knap 3,8 dage, som du kan holde i oktober måned. Hvis du ønsker at holde en uges ferie i oktober (efterårsferie), mangler du derfor lidt mere end 1,2 dage.

Det kan løses ved, at du før den 1. maj 2020 aftaler med din arbejdsgiver, at du overfører de manglende feriedage. Det er nemlig altid en mulighed at aftale med arbejdsgiver, at optjent ferie udover 4 uger kan overføres til næste ferieår. Det kan også løses ved, at I aftaler, at du holder ferie på forskud.

Ferie på forskud
Der vil fremadrettet være mulighed for at holde ferie på forskud. Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, kan du altså afholde ferie, før du har optjent den.

Hvis du ophører i ansættelsen før den afholdte ferie er tjent ind, vil din arbejdsgiver kunne modregne værdien i dit løntilgodehavende, så arbejdsgiver risikerer sjældent noget ved at give ferie på forskud.

Hvordan reguleres 6. ferieuge og feriefridage
Fagforeninger i Danmark har igennem en årrække forhandlet sig frem til feriefridage og/eller en 6. ferieuge. Derfor giver de fleste overenskomster i dag den ansatte ret til en 6. ferieuge, ligesom rigtig mange virksomheder uden overenskomst også tilbyder deres ansatte feriefridage eller en 6. ferieuge.

Den 6. ferieuge/feriefridagene er ikke reguleret af Ferieloven. Retten til feriefridagene er reguleret af overenskomster, lokale aftaler eller den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt. Den nye ferielov ændrer ikke ved forhold, der allerede er opnået med eller uden overenskomst, men overenskomsterne kan ændre reglerne på ferieområdet.

Hvis du har feriefridage i din ansættelseskontrakt, så bør din virksomhed overveje at opdatere disse vilkår til den nye virkelighed – for eksempel får ordet ferieår jo en ny betydning, idet ferieåret får en ny placering.

Vi anbefaler altid, at du kontakter sekretariatet og får rådgivning, hvis du bliver præsenteret for nye vilkår.

 

HOLD ØJE
Farmakonomforeningen informerer løbende om den nye ferielov og overgangen til den både i vores nyhedsbreve og i Farmakonomen.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 3312 0600 på hverdage mellem kl. 10-15.