nyheds banner

Illustration: Niels Poulsen

Overgang til ny ferielov - for dig i regioner og kommuner

Læs her om, hvad du som ansat i regioner eller kommuner skal være opmærksom på ved overgang til den nye ferielov.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det har vi tidligere skrevet om i Farmakono­men nr. 10/2018.

Kort fortalt betyder de nye ferieregler, at det danske arbejdsmarked – herunder også alle farmakonomer – overgår til det, der hedder “samtidighedsferie”.

Nu er der på det regionale og kommunale område aftalt, hvordan overgang og tilpasninger til den nye ferielov skal administreres. Fremadrettet vil der være forskel på de aftaler, der regulerer den 1.-5. ferieuge og den 6. ferieuge.

Her får du et overblik over, hvad aftalerne betyder for dig som regionalt eller kommunalt ansat.

Planlæg og undgå at mangle feriedage
Perioden frem til 1. september 2020 vil være en overgangsperiode, hvor den ferie, du optjener fra 1. januar til 31. august 2019, afholdes som hidtil, mens den ferie, du optjener fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i en fond, som kommer til udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet.

Det betyder, at fra 1. maj 2020 har du 16,7 ferieda­ge og 6. ferieuge til afholdelse. I alt 21,7 feriedage, der kan holdes i perioden fra 1. maj til 31. august 2020 og eventuelt i efterårsferien.

Så hvis du vil undgå at mangle feriedage, når du skal holde ferie i 2020, er det en god idé allerede nu at lave en plan for, hvordan du øn­sker at holde ferie i 2020.

Husk, at det er din arbejdsgiver, der fastsætter ferien efter at have drøftet det med dig.

Hvis du fx i efteråret 2020 ønsker at holde efterårsferie, så skal du få overført eller sat ferie til side, som du kan afvikle i efteråret 2020, da du efter de nye regler ikke kan nå at optjene nok ferie til at afvikle i oktober 2020. Se eksempler i det følgende.

4 ugers sommerferie og efterårsferie
Hvis du fx vælger at holde fire ugers sommerferie, så har du 1,7 ferie­dag tilbage til senere afholdelse.

Hvis du så også vil holde efterårsferie i uge 42, så kan du bruge den gemte feriedag. Samtidig optjener du fra 1. september 2020 2,08 dag til afholdelse hver måned. Det giver dig i alt 3 feriedage, som du kan holde i efterårsferien.

De resterende to dage har du to muligheder for at få:

Enten ved, at du før den 1. maj 2020 aftaler med din arbejdsgiver, at du ønsker at overføre nogle ferie­dage til næste ferieår (det er nemlig sådan, at optjent ferie ud over fire uger efter aftale kan overføres til næste ferieår).

En anden mulighed er, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud. Det vil sige, at de 2,08 dag, du optjener i oktober 2020, holder du allerede i oktober måned. Det vil så betyde, at du kan komme til at mangle dem senere, hvis du fx ønsker at holde juleferie.
 

3 ugers sommerferie og efterårsferie
Hvis du alene ønsker at holde 3 ugers sommerferie og ligeledes gemmer to dage fra 6. ferieuge, er der ikke behov for at indgå aftale om overførsel eller afholdelse på forskud.EKSTRA: Værd at vide om løn under ferie

Ud over at optjeningen af ferie og fe­rieåret ændres, er et af de væsentlige punkter, at løn under ferie ændres.

Hidtil og frem til den 31. august 2020 vil det være sådan, at du som farmakonom på det regionale eller kommunale område holder ferie med aktuel løn i forhold til beskæftigelses­graden på afholdelsestidspunktet.

Fra den 1. september 2020 bliver reglerne lavet om, så du holder ferie med aktuel løn på ferietidspunktet, men beregnet i forhold til beskæftigel­sesgraden på optjeningstidspunktet.

Udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse deles i to portioner. Ultimo maj for perioden 1. septem­ber til 31. maj (med majlønnen for bagudlønnede). Ultimo august for perioden 1. juni til 31. august (med augustlønnen for bagudlønnede).

Den 6. ferieuge
Den 6. ferieuge vil efter den 1. sep­tember 2020 blive optjent, afholdt og afviklet på samme måde som i dag. Med andre ord bliver 6. ferieuge ikke indefrosset.

Den eneste markante ændring for 6. ferieuge er, at ferien også skal hol­des med