nyheds banner

Politikere: Vi skal have den autorisation på plads

Trods mange gode viljer blev farmakonomer bremset i en stor del af deres arbejde på rehabiliteringsafdelingen i Frederikssund, fordi de ikke er autoriserede. Politikere vil have det ændret.

Intentionerne var gode: Lige fra borgerne bliver udskrevet fra sygehuset, ankommer til rehabiliteringsafdelingen i Frederikssund, og til de skal hjem igen, fylder medicinhåndtering rigtig meget i personalets arbejdsdag. Sektorovergangen er fejlbehæftet og en tidsrøver, fortæller områdelederen. Hvad gør man ved det?

Man hidkalder en farmakonom.

Det gjorde de også på rehabiliteringsafdelingen i Frederikssund – som et forsøg over tre måneder. Men undervejs blev de bremset af en gevaldig forhindring. Farmakonomerne kunne ikke få adgang til det Fælles Medicinkort (FMK).

– Det viste sig at blive det helt store problem, som gjorde, at de kun kunne udføre en brøkdel af de opgaver, vi havde tænkt.

På trods af at de har fagligheden til langt mere, siger områdeleder Karina Buhl, efter at hun i tre måneder havde lånt to farmakonomer fra det lokale apotek hver formiddag, som skulle supplere og aflaste plejepersonalet.

Regler må følge virkeligheden
Grunden til den bremseklods er, at farmakonomer ikke er autoriserede på lige fod med andre sundhedsfaglige. Det ærgrer Farmakonomforeningens formand Christina Durinck.

– Jeg er selvfølgelig glad for, at rehabiliteringsafdelingen har blik for farmakonomernes kompetencer. Og jeg tager hatten af for de to farmakonomers indsats. Men hvor er det bare brandærgerligt, at de ikke får lov til at gøre alt det, de faktisk er uddannet til, og som der er så massivt brug for ude i kommunerne, nemlig rette op på medicinfejl, siger hun og fortsætter:

– Det her er bare et af mange tydelige eksempler på, at en autorisation er afgørende for, at farmakonomer kan udføre deres arbejde. Politikerne taler så meget om, at de faglige kompetencer i sundhedsvæsnet skal bruges bedre, og at det tværfaglige samarbejde skal have et løft. Jeg kunne
ikke være mere enig, og farmakonomerne er klar. Men så må reglerne altså også følge med virkeligheden.

Det er da ikke smart
En af de politikere, der for alvor har fået øjnene op for, hvad farmakonomer kan, er Lars Gaardhøj (S), der er medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

I slutningen af januar besøgte han Herlev Hospital og Bispebjerg Frederiksberg Hospital og så blandt andet, hvordan farmakonomerne dispenserer medicin, retter medicinfejl og hjælper sundhedspersonalet med optimal brug af medicin.

– Det var meget imponerende. Og det er godt for patienten og selvfølgelig også godt for samfundsøkonomien, når medicinfejl bliver rettet. Jeg er enig i, at der mangler sygeplejersker og andre faggrupper. Derfor må vi spørge os selv, om de fagpersoner, vi har, bruger deres faglighed der, hvor den gør størst nytte, eller om vi kunne bruge kompetencerne smartere og tænke nye faggrupper ind, siger Lars Gaardhøj.

Derfor deler han Christinas Durincks frustration over, at farmakonomerne i Frederikssund blev bremset af den manglende autorisation. 

– Det er da virkelig ikke særlig smart. Projektet lader til at kunne forhindre medicinfejl og dermed genindlæggelser. Det må være i alles interesse set i lyset af det pres, der er på vores hospitaler. Jeg har fuld forståelse for, at vi har noget lovgivning, der kun giver nogle uddannelser autorisation. Men nogle gange må man se reglerne efter i sømmene og give nye faggrupper flere muligheder. Og netop farmakonomer er en gruppe, der er rigtig meget brug for i vores sundhedsvæsen – både kommunalt og på vores sygehuse, siger han.

Ingen tid til nølen
På Christiansborg deler flere politikere regionsrådspolitikerens synspunkt. En af dem er  sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

– Hold da op, hvor har vi et usmidigt system. Det undrer mig, at farmakonomer ikke tidligere er kommet i spil i forhold til en autorisation. Vi ved, at der i vores sundhedsvæsen sker rigtig mange utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration. Her har farmakonomer sammen med farmaceuterne spidskompetencerne. Derfor er det helt oplagt at få sat en proces i gang, siger han og fortsætter:

– Det undrer mig, at man ikke har grebet den udfordring politisk noget tidligere. Man skal selvfølgelig ikke justere i vores sundhedsvæsen, uden at man har lavet en grundig konsekvensvurdering. Derfor er der ingen grund til, at der sidder nogle i Sundhedsministeriet, i Styrelsen for Patientsikerhed eller andre myndighedsområder, og nøler. Det skal man få gjort, siger han.

På dagsordenen igen
Farmakonomforeningen har sammen med Pharmadanmark arbejdet for autorisation af farmakonomer og farmaceuter i årevis og har henvendt sig til ministeren med ønsket ad flere omgange – blandt andet fordi flere og flere farmakonomer bliver ansat til at rådgive om medicin, undervise plejepersonale og gennemgå borgeres medicinforbrug i kommuner og på sygehusafdelinger.

Samtidig er farmakonomer og farmaceuter i kommuner og på sygehuse typisk de eneste faggrupper, der ikke har autorisation. Men lovgivningen omkring sundhed og pleje af svage borgere tager netop udgangspunkt i, at personalet er autoriseret. Det giver farmakonomer udfordringer – blandt andet i forhold til adgang til journaler, FMK og it-systemer.

Det gav i slutningen af 2018 Liselott Blixt (DF), der er formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, anledning til at spørge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), hvorfor et forslag om
behandlerfarmaceuter ikke sikrede autorisation til alle farmaceuter og farmakonomer. Ministeren bad derefter Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge muligheden for en autorisationsordning.

– Eksemplet fra Frederikssund viser præcist det, jeg hele tiden har sagt. Og jeg håber på et tidspunkt på et gennembrud. For uanset om man arbejder rehabiliterende, eller hvor man arbejder i  sundhedsvæsnet, så mener jeg, at man skal have en autorisation. Ikke mindst for patientsikkerhedens skyld. Jeg vil bruge denne her sag til at løfte det endnu engang, siger Liselott Blixt.

OBS: Denne artikel er skrevet og bragt i Farmakonomen 4 før afholdelsen af folketingsvalget den 5. maj 2019. Der tages derfor forbehold for ændrede titler, ordførerskaber mm.

 

LÆS MERE

Læs desuden artiklen om, hvordan det gik, da Frederikssund Apotek lånte farmakonomer ud til kommunens rehabiliteringsafdeling her.