nyheds banner

Sådan får du styr på din løn som leder

Uanset om du er leder på privat apotek, i industrien eller du er offentlig ansat, så er det vigtigt at have et blik for, om du får den rette løn. Afspejler lønnen de opgaver, du har – og er du indplaceret på det rette niveau i forhold til dine lederkolleger, eller andre ledere i organisationen?

Ved du hvad de andre får?

De fleste går ret stille med dørene, når det gælder løn. Det er ganske få steder, man taler højt om løn. Men det er faktisk en rigtig god ide at gøre. Erfaringen viser nemlig, at de steder, hvor kolleger deler deres oplysninger om løn med hinanden, der bliver der skabt åbenhed, der kan bruges aktivt, når der skal forhandles. Gennem synlighed om lønnen og de lønforskelle der er til stede på arbejdspladsen, kan man lægge pres på ledelsen, så der med tiden skabes en større ensartethed i forhold til honoreringen.

Lønforhandlinger på privat apotek

Hvis du er ansat som leder på privat apotek, så er det din tillidsrepræsentant, der forhandler lokal løn og filialleder- souscheftillæg. Det kan synes mærkeligt, at en medarbejder, som du måske er leder for, skal forhandle lokal løn ledertillæg for dig. Men benyt dig af at din TR er uddannet til at forhandle løn og løbende bliver holdt opdateret. Tag en snak med din TR om forventninger og muligheder og få talt de gode argumenter for tillæg godt igennem. Du har også altid mulighed for at tale om personlige tillæg direkte med din apoteker.

 

Lønforhandlinger i det offentlige

Som leder i Regionerne kan man selv forhandle sin løn – men den skal godkendes og underskrives af Farmakonomforeningens sekretariat. Det betyder, at foreningen på et eller andet tidspunkt skal ind over lønforhandlingen og underskrive resultatet. Derfor er de offentligt ansatte ledere som hovedregel i kontakt med Farmakonomforeningen både før og under en lønforhandling. Husk at bruge den mulighed for sparring, der ligger der.

De steder i det offentlige, hvor der er mange ledere ansat, gennemfører Farmakonomforeningen nogle gange forhandlinger for hele ledergruppen. Det kan have den fordel at det er muligt at lave interne sammenligninger og dermed løfte dem, der er lavest placeret på lønstigen. Den fælles forhandling kan også bruges til at sætte fokus på nogle særlige kompetencer, eller på opgaver der ligger hos den enkelte. Men frem for alt sikrer det en gennemsigtighed for organisationen i forhold til løndannelsen hos lederne.

Hvad skal du gøre?

Hvis du gerne vil gøre noget ved din løn, så er det vigtigt, at du sætter fokus på, hvad det er lige præcis du bibringer arbejdspladsen. Sæt spot på hvilke resultater du har skabt, områder du har markeret dig eller udviklet dig på siden sidst du drøftede løn med ledelsen (du kan læse flere råd til din lønforhandling her). Du kan altid kontakte Farmakonomforeningen og sparre med en af konsulenterne.

Efter dét skal du i dialog med din leder/apoteker og få vedkommende med på ideen om en lønforhandling. Det er ikke sikkert, at din leder ser det samme behov som dig. Derfor er du selv nødt til at bringe forhandlingen på bane.

Sidst men ikke mindst skal der gennemføres en forhandling. Om det er en forhandling du selv tager, eller om TR /Foreningen skal ind over afhænger af situationen og arbejdspladsen.

At gennemføre en lønforhandling er ikke en garanti for, at du får mere i løn, men én ting er sikkert. Hvis du ikke forsøger, så får du ikke mere i løn.