nyheds banner

Søg penge til udviklings- og forskningsprojekter på det regionale område

Er du ansat på det regionale område og har du og dine kolleger en ide til et udviklings- eller forskningsprojekt? Så kan du søge økonomisk støtte til det.

Der er frist for at søge den 1. september 2019, så senest der skal du fremsende din ansøgning om midler i Udviklings- og Forskningspuljen.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 18 nedsat en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

  • Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
  • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af medarbejdere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde og ledere på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrkelse af videndeling.  

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på alle hverdage mellem 10:00-15:00 på 3312 0600 eller skriv på ff@farmakonom.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan du søger om midler


Se Vejledning til at udfylde ansøgningsskema.