nyheds banner

Spring ud eller støt op!

Kan du lide at tage ansvar og gå i dialog med andre? Så kan det være, at du skal overveje at blive tillidsrepræsentant. Ellers så tal med dine kolleger og find i fællesskab frem til, hvem I støtter op om. Det er nemlig vigtigt at have en tillidsrepræsentant. Og der er valg til efteråret.

Tillidsrepræsentanten er bindeled mellem kollegerne og apotekeren – og Farmakonomforeningen. Det giver både indsigt og indflydelse.

 

Derfor er det vigtigt at have en tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten er en lokal problemknuser, som altid har Farmakonomforeningen i baghånden. Tillidsrepræsentanten skal blandt andet sikre, at overenskomsten bliver overholdt på arbejdspladsen og kan for eksempel hjælpe med at tjekke om ens lønseddel er rigtig, at man får den rigtige pension eller om man har mulighed for at få et tillæg for en særlig funktion.

Tillidsrepræsentanten kan også give støtte når det gælder om at få løst samarbejdsproblemer i forhold til kolleger og ledelse.

 

Valg foregår i efteråret

Der er tillidsrepræsentantvalg her i efteråret på alle overenskomstdækkede områder. I det offentlige, industrien og på Færøerne afholdes valget i oktober og på privat apotek i november.

Alle tillidsrepræsentanter er på valg – også dem, der er valgt i perioden siden sidste ordinære valg i efteråret 2017. Hvis du er tillidsrepræsentant i dag og blev valgt i “utide” gælder valget kun frem til første ordinære valg. Det vil sige nu.

Man bliver valgt som tillidsrepræsentant for maksimalt to år ad gangen, men det er muligt at blive genvalgt.

 

Alle skal afholde TR-valg

Der skal altid afholdes TR-valg – også selvom der kun er en kandidat. Valget gennemføres

for, at kolleger aktivt kan vise deres støtte og opbakning til den valgte. Det giver pondus, når man forhandler med arbejdsgiveren.

Valget finder sted på et farmakonommøde, som din tillidsrepræsentant skal indkalde til. Har I ikke en tillidsrepræsentant nu, skal I selv indkalde til et møde.

Der er lidt forskel på formalia om valget – alt efter hvor du er ansat. Se de præcise regler for valg af tillidsrepræsentant på din arbejdsplads på farmakonom.dk.

Farmakonomforeningen sender valgmaterialer ud til alle arbejdspladser med mulighed for at vælge tillidsrepræsentant – til det offentlige, industrien og Færøerne primo september og til

privat apotek primo oktober.

 

FAQ

Hvorfor skal jeg melde sig som tillidsrepræsentant?

– Fordi du kan være med til at gøre en kæmpe forskel for dine kolleger og din arbejdsplads. Men også for

egen personlig vindings skyld. Det er kompetencegivende og personligt udviklende at være tillidsrepræsentant.

Hvilke egenskaber skal jeg have som TR?

– Du skal være engageret og helt grundlæggende have et ønske om at medvirke til et godt arbejdsmiljø.

Du skal have lyst, evne og mod til at forhandle med chefen. Det kræver, at du kan stå fast, men også, at

du kan lytte og udvise empati, når det er nødvendigt. Og så kræver det helt klart robusthed og omsorg – og forståelse for sin rolle.

Hvad skal jeg kunne?

– Som tillidsrepræsentant skal du have et ønske om at gå i dialog med apotekeren og at være der og være lydhør over for kollegers behov. Tillidsrepræsentanten er Farmakonomforeningens repræsentant på arbejdspladsen, og det indebærer, at du skal have et vist kendskab til regler, aftaler og overenskomsten. Det bliver du klædt på til via TR-uddannelsen og de halvårlige TR-tema- og undervisningsdage. Her får du også input til kommunikation og til, hvordan du fx kan øge arbejdsglæden og styrke samarbejdet. Du kan læse mere herom på farmakonom.dk.

 

Du kan læse interviews med to tillidsrepræsentanter og formand Christina Durinck i seneste nummer af Farmakonomen.