nyheds banner

Status på den nye ferielov på privat apotek

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening er blevet enige om vilkårene for overgangen til den nye ferielov, og hvordan reglerne skal forstås på privat apotek, når loven træder i kraft den 1. september 2020.

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforeningen har tilpasset feriebestemmelsen i overenskomsten, så overenskomsten fra den 1. september 2020 stemmer overens med de nye regler.

Lige nu arbejdes der på at lave en fælles vejledning til apoteker og farmakonomer, som både beskriver de nye regler og overgangen til de nye regler. Det forventes, at vejledningen udkommer efter sommerferien.

Opmærksomhedspunkter

Frem til den nye lov træder i kraft er der nogle forskellige opmærksomhedspunkter, som du som farmakonom skal være opmærksom på. Opmærksomhedspunkterne er beskrevet i vejledningen. Men lige nu er det vigtigste, du skal være opmærksom på udbetalingen af din ferie, hvis du planlægger at gå på pension eller efterløn inden for de næste par år.

Snart på pension eller efterløn?

Før 1. september 2019
Hvis du går på pension før den 1. september 2019, er reglerne som hidtil. Ved pension har du ret til at få alt den ferie, du ikke har holdt, udbetalt. Det gælder både ferien fra indeværende ferieår, og den ferie som du først vil få næste ferieår. Hvis du derimod går på efterløn, skal du fortsat holde ferien.

Fra 1. september 2019 – 31. august 2020
Hvis du går på pension i perioden fra den 1. september – 31. august, vil du have ret til at få udbetalt ikke-afholdt ferie, som er optjent før den 1. september 2019. Ferie, som er optjent fra den 1. september 2019, og frem til du går på pension, vil blive indberettet til Feriefonden, og du vil først kunne få dem udbetalt efter den 1. oktober 2021. Hvis du går på efterløn i samme periode, vil du fortsat skulle holde den ferie, som du har optjent før den 1. september 2019. Ferie, som er optjent efter den 1. september 2019, og frem til du går på efterløn, vil tilsvarende blive indberettet til feriefonden. Du vil efter den 1. oktober 2021 kunne anmode om at få ferien udbetalt.

Efter den 1. september 2020
Efter den nye ferielov er trådt i kraft den 1. september 2020, gælder de samme regler som i dag. Det betyder, at hvis du går på pension, har du ret til at få alt ikke-afholdt ferie udbetalt. Ferien, som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 – 31. august 2020, har du fortsat ret til at få udbetalt efter den 1. oktober 2021. Hvis du går på efterløn, vil du fortsat skulle holde ikke-afholdt ferie. Ferie optjent mellem den 1. september 2019 – 31. august 2020 kan du tilsvarende anmode om at få udbetalt efter den 1. oktober 2021.

Hvis du har spørgsmål til den nye ferielov og overgangsordningen er du velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat på ff@farmakonom.dk eller 3312 0600.