nyheds banner

Støt op om din tillidsrepræsentant – eller sørg for at I får en!

Rundt omkring på arbejdspladserne arbejder tillidsrepræsentanter for at gøre arbejdslivet lidt bedre. Derfor er det vigtigt, at også DIN arbejdsplads har en.

Her er valget overstået
På de offentlige arbejdspladser, i industrien og på de nordatlantiske farmakonomarbejdspladser i Grønland og på Færøerne er tillidsrepræsentantvalget netop ovre. Men på privat apotek er det stadig i fuld gang.


Husk at stemme!
Først og fremmest er det vigtigt at der bliver støttet op om kandidaterne – og at I sørger for at få valgt én, hvis I slet ikke har en tillidsrepræsentant.

På privat apotek er der også kommet en ny regel, som det er meget vigtigt bliver overholdt: Der skal afholdes valg, selvom der kun er én kandidat. Den nye regel gør, at valget kun er gyldigt, hvis over halvdelen af de stemmeberettigede har stemt. Det er derfor vigtigt, at både du og dine kolleger engagerer jer i valget.


Få valgt en tillidsrepræsentant
Måske arbejder du på et apotek, hvor I ikke har en tillidsrepræsentant. Det kan der være flere grunde til. Apotekslandskabet har været i opbrud i de sidste par år, og på nogle enheder betyder det, at man ikke længere har en tillidsrepræsentant. Andre arbejdspladser har ingen tradition for at vælge en. Men en tillidsrepræsentant er en vigtig del af arbejdet for at sikre gode arbejdspladser – og selvfølgelig i forhold til at forhandle om lokal løn og lokalaftaler. Og lige nu er derfor et godt tidspunkt at få valgt en.


Vil du selv være tillidsrepræsentant?
Det kan være, at du selv har lyst til at engagere dig i arbejdet som tillidsvalgt. Som tillidsrepræsentant kan du gøre en stor forskel for dine kolleger og din arbejdsplads. Og det er både kompetencegivende og personligt udviklende at være tillidsrepræsentant. Du skal være engageret og helt grundlæggende

have et ønske om at medvirke til et godt arbejdsmiljø. Du skal have lyst, evne og mod til at forhandle med chefen. Det kræver, at du kan stå fast, men også, at du kan lytte og udvise empati, når det er nødvendigt. Og så kræver det helt klart robusthed og omsorg – og forståelse for den rolle du får. For at kunne stille op kræver det, at du har været ansat i mindst 12 måneder og er medlem af Farmakonomforeningen.

Valgmaterialet er afsendt
Rent praktisk foregår valget ved at I arrangerer en skriftlig og fortrolig afstemning. Alle medlemmer af Farmakonomforeningen har stemmeret, også farmakonomelever og ledere. Farmakonomer, der ikke er medlem af Farmakonomforeningen, kan ikke stemme til valget.

Hvis der er flere kandidater og de får lige mange stemmer, så skal der foretages ny afstemning. Hvis det igen står lige med stemmerne, så skal der trækkes lod.

Farmakonomforeningen har sendt valgmateriale rundt til alle apoteker. I materialet har vi vedlagt stemmesedler svarende til det antal medlemmer, der efter vores oplysninger er ansat på apoteket.

På grund af de ændrede GDPR-regler kan vi nemlig ikke længere sende medlemsoplysninger rundt. Derfor er det også vigtigt at finde ud af, om nye kolleger har husket at melde til Farmakonomforeningen, at de har skiftet arbejdsplads. Valget skal være afholdt og anmeldt senest 30. november.
 

Hvis du eller andre har spørgsmål angående valg til tillidsrepræsentant, så kan foreningens sekretariat kontaktes på ff@farmakonom.dk eller 3312 0600.