nyheds banner

Sundhedsreform kan give muligheder for farmakonomer

Efter lang tids forhandlinger har regeringen og DF præsenteret en aftale om en ny sundhedsreform. Der er spændende takter i aftalen i forhold til at bruge ressourcer og fagligheder klogt, mener Farmakonomforeningens formand.

– Vi skal sikre, at flere patienter behandles lokalt. Det skal være nærhed, nærhed, nærhed, nærhed. Dér, hvor patienterne er, kommer vi tættere på.

Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da regeringen og DF i dag præsenterede deres aftale om en ny sundhedsreform.

Oprindeligt havde regeringen afsat seks milliarder kroner til opbygningen af en ny struktur i sundhedsvæsnet. Men i aftalen, som regeringen har indgået med DF, er finansieringen vokset til ni milliarder kroner. Der skal blandt andet etableres 21 sundsfællesskabet og fem administrative enheder i stedet for de nuværende fem regioner.

– Det at skabe tryghed er også, at der er tilstrækkeligt personale. Der skal uddannes flere læger og sygeplejersker i fremtiden. SOSU-assistenter og andre dygtige faggrupper i vores sundhedsvæsen skal vi også højne. Og så skal vi anerkende deres faglighed. Når der kommer flere kollegaer, bliver det også i højere grad sådan, at man får en lidt mere ustresset hverdag og kan se, at ens faglighed bliver værdsat, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Tænk farmakonomer ind

Partierne lægger blandt op til at undersøge, om opgaver, der i dag løses i almen praksis, kan placeres andre steder. Regeringen og DF vil undersøge, om andre sundhedspersoner kan udføre opgaver på egen hånd frem for at fungere som en medhjælp for lægen.

Her ser Farmakonomforeningens formand Christina Durinck mulighed for, at farmakonomer kan spille en rolle.

– Der er ingen tvivl om, at de faglige kompetencer, der allerede findes ude i det danske sundhedsvæsen i dag, skal bruges endnu bedre, hvis man vil sikre danskerne det nære sundhedsvæsen. Her vil det være væsentligt at tænke flere faggrupper ind – herunder selvfølgelig farmakonomer, der kan aflaste ved for eksempel at afholde medicinsamtaler, siger hun.

Til gengæld undrer hun sig over, at medicinfejl og apotekssektoren ikke er nævnt i aftalen.

– Apotekssektoren er jo et oplagt sted at sikre fleksible sundhedsydelser tæt på borgerne, og det bør regeringen og DF have for øje, siger hun.

Desuden er det oplagt både at se på autorisation af farmakonomer og et løft af farmakonomuddannelsen, tilføjer Christina Durinck.

– Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i at få farmakonomernes kompetencer mere i spil i fremtidens nære sundhedsvæsen. Ligesom der er et kæmpe potentiale i at løfte farmakonomuddannelsen, så farmakonomer kan varetage endnu flere sundhedsfaglige opgaver på tværs af hele sundhedsvæsnet, siger hun.

 

OVERBLIK OVER AFTALEN OM EN SUNDHEDSREFORM

  • Der prioriteres 9 mia. kr. som et løft til sundhedsområdet, heraf 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
  • Patientrettighederne skal styrkes 
  • Der skal oprettes flere uddannelsespladser for læger og sygeplejersker 
  • Der skal etableres 21 sundsfællesskabet og fem administrative enheder i stedet for de nuværende fem regioner 
  • Der skal oprettes et patient- og pårørenderåd
  • 1813 nedlægges og der oprettes et nyt landsdækkende akutnummer 113
  • Der etableres en ny styrelse ved navn Sundhedsvæsen Danmark