nyheds banner

Værd at vide når du får udbetalt overtid på privat apotek

Det er vigtigt at gennemgå sin lønseddel for at tjekke, at du får den korrekte løn, og det gælder om at holde tungen lige i munden, når man gør det. Se her hvad du skal være opmærksom på i forhold til ’overtid’ på din lønseddel.

Udbetaling af opsparet overtid
Nogle gange arbejder du over. Når du får udbetalt overtid i stedet for at afspadsere, så vær opmærksom på at det er, at det er den korrekte lønart – nemlig overtid - der anvendes. Hvis du f.eks. har arbejdet 1 time over til en overarbejdshonorering på 50%, vil du have opsparet 1,5 timer, som senere skal afspadseres. Bliver de 1,5 time ikke afspadseret efter 3 måneder, skal de udbetales som overtid.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ’overtid’, hverken udløser ferietimer eller arbejdsgivers pensionsbidrag, der samlet udgør ca. 20% af lønnen.

Har du haft varierende arbejdstid?
En del farmakonomer har meget varierende arbejdstid, f.eks. fordi de er ansat på flere apoteker og dermed arbejder fuldtid et sted og bijobber på et privat apotek. Her skal lønarten Periodisk gage eller Fast tjenestetid anvendes, hvis der ikke er tale om pålagt overarbejde.

Normalt skal arbejde ud over ens faste tjenestetid, der fremgår af ansættelsesbeviset, honoreres med overarbejdstillæg, jf overenskomstens §8F. Men hvis du har bijob på apotek og helt selv bestemmer, om du vil sige ja til flere timer, så skal de ekstra timer ikke honoreres med ekstra tillæg. Det er derfor ikke lønarten ’overtid’, der skal anvendes, idet du med ’overtid’ ikke får pension og ferietimer, som du ellers har ret til. I stedet skal lønarten Periodisk gage eller fast tjenestetid anvendes. På den måde får du også pension og ferie, som du har krav på.


Følg op på fejl – der er penge i det
Hvis der har været fejl i dine udbetalinger, har du ret til at få tilbagebetalt manglende løn, ferietimer og pension for fem år tilbage. Det er med andre ord værd at tjekke op på sine lønsedler.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål til din lønseddel.