nyheds banner

Værd at vide om eksamen

Eksamenstiden er ved at nærme sig. Som hjælp til dig har vi her samlet svarene på de mest almindelige spørgsmål om eksamen.

Eksamen
Som farmakonomelever har I en særlig ret til at få placeret ferie forud for eksamen. Det giver jer nemlig mulighed for at få den nødvendige tid til at læse op inden eksamen.

Det fremgår af overenskomstens §11, stk 9, at ”farmakonomelever har ret til at tilrettelægge hovedferien, således at der i perioden fra 5 uger før eksamen kan lægges mindst 2 ugers sammenhængende ferie som læseferie. Placeringen aftales med apotekeren. Farmakonomelever har ret til at placere ferie op til eksamenstidspunkterne.”

Tredjeårseleverne får en uges læseferie, som apoteket betaler. Denne uge skal ligge i nær tilknytning til eksamen. Det fremgår også af §11, stk 9.

Sekretariatet får ofte spørgsmål vedrørende selve eksamensdagen. Dagen er en del af uddannelsen, og derfor skal apoteket som vanligt betale transporten til og fra Pharmakon. Falder dagen på din fridag, skal der laves en skemaændring, så dagen fremgår af skemaet, og så du kan holde fri en anden dag.

Dimissionen er en fest
Efter eksamen følger dimissionen, hvilke for de fleste heldigvis er en festdag. Der er desværre hvert år farmakonomelever, som ikke får lov at deltage til Pharmakons store dimissionsarrangement uden selv at skulle betale for fraværet fra apoteket. Farmakonomforeningen betragter dimissionen som en vigtig afslutning på jeres uddannelse, men vi kan desværre ikke kræve, at du får fri til at deltage. Hvis det ikke er sædvane på jeres apotek, at der bliver betalt for elevers deltagelse i dimissionen, så tag en snak med din tillidsrepæsentant.