nyheds banner

Vi kan lære bedre trivsel af hinanden

Erfaringsudveksling er en af hjørnestenene i sygefraværsprojektet, der blev aftalt som en del af OK18 på privat apotek. Der er gode erfaringer fra det første møde - og alle apoteker kan få glæde af resultaterne.

Kortlægning af gode erfaringer – og af udfordringer
Ledelse, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra 14 apoteker på Sjælland var med da startskuddet lød for Sygefraværsprojektet på det første kursusmodul i Sorø. Dagen startede efter præsentation af projektet med, at de enkelte apoteker kortlagde de indsatser, de hver især er lykkedes med i trivselsarbejdet, samtidig med at de fik sat ord på deres udfordringer med trivsel og sygefravær.

Bagefter blev der delt ud af erfaringerne med tiltag, der fungerer. Det omfattede elementer som  arbejde med Den gode omgangstone, omsorgssamtaler, struktur på dagen gennem morgenbriefing, nyhedsbrev fra ledelsen, gensidig fleksibilitet ved sygdom, teamsammensætning og personaleseminarer.


Selve projektet er en del af overenskomsten på privat apotek mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening. Men projektet bliver kørt af arbejdsmiljørådgiverne i CRECEA. I alt 42 apoteker deltager i projektet, hvor hvert apotek sender apoteker, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejde
Efter den indledende kortlægning gav Simon Bach Nielsen CRECEA et lynkursus i Social Kapital, som er et anerkendt redskab, når man arbejder med arbejdsmiljø og trivsel. Her er grundbegreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. De tre ting er vigtige, når der bliver talt trivsel, og den efterfølgende debat om de tre kernebegreber danner grundlag for det videre arbejde i trivselsforløbet.

Repræsentanterne fra de enkelte apoteker fandt positive eksempler på en stærk Social Kapital, - også selvom det var nemmest at finde områder med lav kapital, hvor tingene ikke fungerer. Eksemplerne om tillid gik fra at videregive arbejdsopgaver til kolleger, at kunne sige svære ting til hinanden, at chefen udviser tillid, når han tager på ferie og trygt overlader tingene i de andres hænder og at kunne sige de sårbare ting, fra at det var svært derhjemme, eller at man har svært ved at løse en arbejdsopgave. I forhold til retfærdighed kom der eksempler på, at der blevet taget hensyn til livet udenfor arbejde, og at den enkeltes behov bliver forsøgt imødekommet, uden at skele til om alle får de samme privilegerer på samme tid. Retfærdigheden i at få fordelt de lange vagter på en ordentlig måde blev også nævnt. Det samme gjorde konsistens og gennemskuelighed i processer, når man ikke kan opfylde alles behov, og at det er vigtigt ikke at gå efter et ens skema, men at tilgodese de enkeltes behov. Retfærdighed arbejdes der også med gennem brug af personlighedsprofiler, og hvordan man kan få lov til at udtrykke, hvad der slider på den enkeltes retfærdighedssans.

Tilpasset indsats til det enkelte apotek
Som en vigtig del af dagen udarbejdede deltagerne fra de enkelte apoteker også deres første analyse af hvilke områder, de skal prioritere for at udvikle trivslen. Projektdeltagerne skal på i alt tre fælles kurser og ind i mellem modtager de sparring på deres egen arbejdsplads. Kurserne bliver holdt fire steder i landet.

De enkelte hold mødes til yderligere to kursusgange, og kursusforløbene finder sted i alt fire steder i landet. Projektet forventes at blive afsluttet i november 2020, og de gode idéer og anbefalinger fra de deltagende apoteker vil blive samlet i en værktøjskasse. På den måde kan alle apoteker få mulighed for at gøre brug af erfaringerne i arbejdet med at forebygge sygefraværet.