nyheds banner

Vi skal gøre det, vi er bedst til

Det er udfordrende. Det giver mening. Og det gør en forskel. Sådan beskriver farmakonom Pia Vestergaard det at lave telefoniske medicinsamtaler med patienterne før operation på Aalborg Universitetshospital.

– Skulle vi ikke hjælpe jer med at få rettet op på medicinfejlene? 

Nogenlunde sådan faldt ordene, da Pia Karla Vestergaard og hendes kollega Tanja Joest Væver tilbage i 2015 besøgte Aalborg Universitetshospitals ortopædkirurgiske afdeling i Farsø.

De to farmakonomer, der er ansat på Sygehusapoteket i Region Nordjylland, havde lavet medicingennemgang på afdelingen og kunne ikke undgå at bemærke, at der var mange fejl i medicinmodulet.

– Derfor havde vi en formodning om, at der også var problemer med patienternes medicin i det Fælles Medicinkort (FMK), fortæller Pia Karla Vestergaard.

Og det kunne afdelingen bekræfte. Medicinhåndtering og medicinfejl var en kæmpe tidsrøver for afdelingens plejepersonale og læger. Tid, der gik fra patienterne. Derfor tog det ikke mange øjeblikke, før afdelingen takkede ja til sygehusapotekets tilbud.

Livstruende medicinfejl
Før en operation taler en sygeplejerske i dag hele forløbet og patientens medicin igennem med patienten. Derefter gennemgår en farmakonom fra sygeapoteket patientens medbragte medicinliste og sammenholder oplysningerne med det Fælles Medicinkort (FMK).

– Sygeplejersken informerer jo patienten om en masse ting omkring operationen, så det er klart, at sygeplejersken ikke kan være knivskarp på medicin også. Men det kan jo blive livstruende, hvis der ikke er tjek på den del. Vi farmakonomer har udelukkende fokus på medicin, så når vi lægger vores fagligheder sammen, så løfter vi virkelig, siger Pia Vestergaard.

Hver gang, der er uoverensstemmelser, ringer farmakonomen op til patienten og retter efterfølgende fejlene i FMK, tjekker op, at præparaterne passer med sygehusapotekets sortiment, skriver patientens medicin ind i hospitalets medicinmodul og lægger et notat til læger og sygeplejersker ind i patientens journal.

– Sygeplejersker og læger er afsindigt dygtige. Vi er trænet til at spotte fejl og har kun fokus på medicin. Så med os ombord kan fejl blive rettet med det samme i stedet for at vandre gennem hele patientens forløb, hvor det kan blive virkelig farligt og koste læger og sygeplejersker dyrebar tid, siger Pia Vestergaard.

Tak, fordi I ringer
Ved hjælp af et interventionsstudie målte afdelingen og sygehusapoteket effekten af den ydelse det første år: Medicinfejlene raslede ned, og lægerne fik mere tid til patientnær kontakt. Desuden spurgte de 27 af patienterne, hvad de egentlig syntes om at blive ringet op af en farmakonom.

– Alle fortæller, at det er rigtig godt, fordi det giver dem tryghed. Ja, de siger nærmest tak, fortæller Pia Vestergaard.

En medicinsamtale over telefonen kan tage alt fra et til tyve minutter. Nogle gange må Pia og kollegerne tale med patienten ad flere omgange og have fat i hjemmeplejen eller egen læge også for at redde alle tråde ud. Derefter kan patienten trygt lade sig indskrive.

Kend faggrænsen
Den nye ydelse har været fagligt udfordrende for Pia Vestergaard, fortæller hun, fordi hun skal bruge hele paletten af lægemiddelfaglig viden og kommunikationsevner. 

– Det er spændende. Det giver mening. Og det gør en forskel. Og det er noget af det allervigtigste i mit arbejdsliv. Jeg har været med i flere tværfaglige projekter, og det er fantastisk at opleve den gevinst, der er ved at få samarbejdet mellem fagligheder til at spille, siger hun.

Ydelsen er efterhånden også blevet udvidet: I starten måtte farmakonomerne seponere forældet antibiotika og prednisolonkure. I dag må de også seponere forældede ordinationer. Og undervejs i forløbet er Pia Vestergaard hele tiden bevidst om, hvor hendes faggrænse går. 

– Der kan være tilfælde, hvor jeg sparrer med en farmaceut, eller hvor lægen må tage over. Der kan også være en patient, der er så bekymret for sin operation, at vedkommende ikke kan sove om natten.

Så skal jeg henvise til en sygeplejerske. Det vigtige er, at jeg griber bolden, når jeg taler med patienten. Vi er jo bare ét led i hele operationen, siger hun.

Vi kan mere endnu
På sigt drømmer Pia Vestergaard om, at farmakonomernes samtaler med patienterne om deres medicin kan foregå ansigt til ansigt frem for over telefonen. Desuden ser hun et stort potentiale i forhold til også at bruge farmakonomerne på sygehusapoteket til at dispensere medicin, afholde udskrivningssamtaler, sparre med og uddanne sygeplejersker i medicinlære.

– Og så er der jo snak om, at mere og mere skal overgå til ambulant behandling. Her er ajourføring af FMK super vigtigt, ligesom farmakonomer vil kunne sikre rationel lægemiddellogistik på områder
med dyr medicin, så medicinrummet på et ambulatorium passer. Det handler jo alt sammen om at bruge hinanden der, hvor vi er bedst. 

 

LÆS MERE

Læs nyheden om, hvordan medicinfejlene raslede ned, og lægerne fik mere tid til patienterne, da farmakonomer begyndte at lave telefoniske medicinsamtaler, her.