Politikker

Farmakonomforeningen arbejder ud fra platformen Mit Fællesskab og vores vedtagne politikker, der udstikker foreningens holdninger til faget, uddannelsen og samfundet.

Politikkerne og Mit Fællesskab bliver revideret hvert år. De er senest revideret på kongressen i 2016.

Politikkerne er foreningens arbejdsgrundlag frem til næste kongres i 2020.

Foreningen har tre politikker: Mit fag og min faglighedMit arbejde og mit arbejdsliv og Mit samfund og mit sundhedsvæsen.  

Politikkerne afspejler foreningens holdninger og dens målsætninger. Formålet med at vedtage foreningens politikker er ikke kun at forpligte de politisk valgte til at arbejde i samme retning efter nogle bestemte mål, men også at vise det omliggende samfund hvad foreningen arbejder for.

Hvis du har spørgsmål til foreningens politikker, kan du kontakte sekretariatet.