Indsatsområder

Hovedbestyrelsen arbejder hele tiden på, at Farmakonomforeningen skal være den faglige organisation, alle farmakonomer vil være medlem af. De politiske indsatsområder er en del af strategien for at nå det mål.

På kongressen i 2016 blev der udpeget tre politiske indsatsområder. På repræsentantskabsmødet i 2017 blev det besluttet at videreføre de tre indsatsområder i 2018.

 

Ledelse

Indsatsområdet Ledelse fortsætter. I den kommende periode undersøges, hvad der skal til for, at Farmakonomforeningen også fremover er den faglige organisation, som ledende farmakonomer vil finde det naturligt at organisere sig i.

Foreningens tilbud til lederne skal matche de behov, lederne har i deres arbejdsliv, og der skal i perioden iværksættes initiativer, der understøtter dette.

 

Uddannelse

Indsatsområdet Uddannelse fortsætter med fokus på farmakonomernes uddannelse, så farmakonomer gives de nødvendige kompetencer, og så uddannelsen fortsat har en høj kvalitet og en bredde, der kan imødekomme de stadigt stigende krav fra samfundet.

Det er Farmakonomforeningens holdning, at uddannelsen skal være en professionsbacheloruddannelse.

Indsatsområdet sætter også fokus på, at alle farmakonomer skal sikres efter- og videreuddannelse af god kvalitet.

 

Farmakonomisering

Farmakonomisering er et nyt indsatsområde, som erstatter det tidligere Rekruttering og fastholdelse. Indsatsområdet fortsætter dog, hvor det tidligere slap, men kommer bredere ud. Tidligere var der fokus på medlemsservice og -tilbud. I den kommende periode skal der arbejdes med at synliggøre og udbrede kendskabet til farmakonomernes medicinfaglige kompetencer. Dels over for nuværende og potentielle arbejdsgivere for derigennem at påvirke farmakonomernes fremtidige arbejdsmarked. Og dels synliggørelse over for politiske beslutningstagere blandt andet med fokus på besparelser ved at indtænke farmakonomer i sundhedsvæsenet.