Mit arbejde og mit arbejdsliv

Farmakonomforeningen udgør et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder for farmakonomers forhold på arbejdsmarkedet. Vores fællesskab gør stærk, for når farmakonomer står sammen, får vi størst indflydelse på vores arbejde, vores fag og vores fremtid. Vi vil være en attraktiv forening for alle farmakonomer uanset arbejdsområde.

Farmakonomforeningen forhandler overenskomst, rådgiver om overenskomstfortolkning, ansættelsesret og støtter farmakonomerne i store og små problemer på deres arbejdsplads.

Farmakonomforeningen tror på den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter har indflydelse på den danske arbejdsmarkedspolitik.

Mål: Alle farmakonomer er dækket af en overenskomst

Farmakonomforeningen arbejder for, at alle medlemmer skal være aftaledækket, helst af en overenskomst. Vi vil forhandle med arbejdsgiverne – enten alene eller i fællesskab med andre – om gode lønvilkår og attraktive arbejdspladser.

Involvering af farmakonomerne er vigtig, når vi forhandler overenskomst. Derfor prioriterer vi at høre medlemmerne inden forhandlingerne, og når der er opnået et resultat. Vi sikrer, at medlemmerne bliver hørt, samtidig med at fællesskabet giver styrken.

Mål: Ligeløn

Farmakonomforeningen kæmper for ligeløn mellem kvinder og mænd, der arbejder i sammenlignelige jobs. Vi ønsker reel ligestilling, også når det gælder barsel og pension, og vi kæmper for, at overenskomsterne også respekterer andre familieformer end de traditionelle.

Mål: Alle arbejdspladser skal have tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er hjørnestenen i arbejdet for gode arbejdsvilkår på den enkelte arbejdsplads og repræsenterer således både Farmakonomforeningen og medlemmerne i forhold til arbejdsgiveren samt medlemmerne i forhold til foreningen. Tillidsrepræsentanten er med til at træffe beslutninger om udvikling af arbejdspladsen, løser problemer i samarbejde med ledelsen og udvikler farmakonomfaget.

En farmakonom kan gå til sin tillidsrepræsentant med alt, der har med arbejdslivet at gøre. Derfor skal alle farmakonomer have en tillidsrepræsentant.

Mål: Arbejdsmiljøpolitik på alle arbejdspladser

Alle har ret til et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for medarbejdernes trivsel, og i sidste ende for at arbejdspladsen kan levere en god, faglig  kvalitet. Lovgivningen regulerer meget omkring arbejdsmiljø, men man kan ikke lovgive sig til trivsel – det er et fælles ansvar og løftes kun i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse.

Mål: Alle ledere skal være uddannede

God ledelse er en af forudsætningerne for velfungerende arbejdspladser med høj trivsel og faglighed. Ledelse er også et fag, som kræver uddannelse og indsigt.

Alle farmakonomledere bør tilbydes en kompetencegivende lederuddannelse og løbende efteruddannes i ledelse.

Mål: Livsfasepolitik på alle arbejdspladser

Vi har forskellige behov og ønsker til vores arbejdstid hen over arbejdslivet. Farmakonomforeningen går ind for et fleksibelt arbejdsliv og for mulighed for fleksibel tilbagetrækning.

Alle  arbejdspladser skal derfor have en livsfasepolitik, der gør det muligt at planlægge arbejdstiden fleksibelt, så den passer til den enkelte farmakonoms livsfase og familieforhold. 

Mål: Alle farmakonomer i FTF-a

Farmakonomer er en attraktiv arbejdskraft, men også farmakonomer kan blive ramt af ledighed. Vi arbejder for, at alle erhvervsaktive farmakonomer sikrer sig forsørgelse i tilfælde af ledighed ved at melde sig ind i FTF-a.  

Farmakonomforeningen støtter den aktive beskæftigelsespolitik og arbejder for, at ingen farmakonomer mister deres forsørgelsesgrundlag.

Mål: Alle farmakonomer medlem af foreningen
Farmakonomforeningen er det naturlige faglige fællesskab for alle farmakonomer. Derfor skal vi kunne tiltrække alle uddannede farmakonomer, der arbejder inden for faget – også selvom de arbejder i nye hjørner af faget eller ikke har overenskomst.