Mit fællesskab

Farmakonomforeningen arbejder ud fra Mit fællesskab. Mit fællesskab blev vedtaget på landsmødet i 2010.

Farmakonomforeningens platform består af følgende elementer:

  • Vores slogan
  • Vores mission
  • Vores vision
  • Vores værdier

Slogan

Rette pille i rette mund  

Mission

Farmakonomforeningens mission er at samle og synliggøre farmakonomfaget og sikre et fællesskab, hvor farmakonomer får de bedste mulige forhold fagligt og i jobbet. Farmakonomfaget bidrager til, at lægemidler bliver håndteret til gavn for den enkelte borger og patientsikkerheden.  

Vision 

Farmakonomforeningens vision er, at farmakonomer udgør et stærkt fagligt fællesskab, der 

  • har attraktive løn- og arbejdsforhold
  • er kendt, som fagligt dygtige, i samfundet og i sundhedsvæsnet
  • har afgørende indflydelse på at håndtere, rådgive og indgå i dialog om lægemidler.  

Værdier

Det er værdifuldt for os, at vi realiserer visionen med udgangspunkt i udvikling, involvering og entusiasme.  

Udvikling er for os, at vi er nysgerrige, ser muligheder og er reflekterende.

Involvering er for os, at vi søger indflydelse, samarbejder og danner netværk.  

Entusiasme er for os, at vi er ildsjæle der tør udfordre os selv og andre.