Mit fag og min faglighed

Farmakonomforeningen samler og synliggør farmakonomfaget for at sikre fagets udvikling. Vi ønsker, at farmakonomer skal udgøre et fællesskab, der er kendt som fagligt dygtige.

Farmakonomer er eksperter i lægemidler, og vores kompetencer er efterspurgte mange steder i det danske sundhedsvæsen, i medicinalindustrien og alle andre steder, hvor lægemidler spiller en rolle.

Farmakonomer er involveret i medicinsikkerheden på alle niveauer, lige fra produktionen over distributionen og til kontakten til brugeren, og vi samarbejder med andre medarbejdergrupper til medicinkundernes bedste. Det er en faglig styrke, vi skal udvikle i de kommende år.

Farmakonomer udvikler deres faglighed både i det daglige arbejde og i projekter, undersøgelser og metodeudvikling til gavn for hele faget.

Mål: Alle farmakonomelever skal være medlemmer af foreningen

Farmakonomelever er en del af farmakonomernes fællesskab, både på arbejdspladsen og i foreningen. Farmakonomforeningen ønsker at øge antallet af farmakonomelever i foreningen, da farmakonomeleverne kommer med værdifulde nye tendenser samt har brug for foreningens rådgivning om løn- og ansættelsesforhold.

Mål: Uddannelsesapoteker skal akkrediteres

En solid grunduddannelse er fundamentet for farmakonomfaget. Uddannelsen foregår dels på skole og dels på apotek. Hverdagen på apoteket har stor betydning for uddannelsens kvalitet, og derfor bør uddannelsesapotekerne akkrediteres efter ”Den Danske Kvalitetsmodel” (DDKM), så kvaliteten af elevtiden løbende forbedres, og kommende farmakonomelever kan være sikre på, at deres uddannelsesapotek lever op til standarden.  

Mål: Farmakonomuddannelsen skal være en professionsbachelor

Farmakonomfaget er et stærkt fag i rivende udvikling. Der stilles større og større krav til farmakonomers kompetencer, og farmakonomer opsøger hele tiden nye arbejdsområder. Samtidig stilles der hele tiden større krav til evidens, udvikling og forskning, og det bør grunduddannelsen afspejle.

Farmakonomuddannelsen bør derfor fremtidssikres ved at udvides til at være en professionsbachelor eller opnå anerkendelse på tilsvarende niveau.

Mål: Flere projekter i udviklingspuljen

Farmakonomforeningen støtter faglig udvikling og søger også at skaffe midler til udvikling af farmakonomfaget ved overenskomstforhandlingerne. Vi vil synliggøre forsøgs- og udviklingsprojekter ved fagpolitiske møder, i Farmakonomen og på hjemmesiden og arbejder for, at endnu flere farmakonomer bruger mulighederne til at lave udviklingsprojekter for faget.

Mål: Alle skal på efteruddannelse

Farmakonomfaget er et videnstungt fag i stadig udvikling. Derfor skal alle farmakonomer have ret og pligt til løbende at opgradere deres faglige kompetencer gennem reel efteruddannelse. Kompetenceudvikling skal være skrevet ind i alle overenskomster.

Mål: Farmakonomer skal være autoriserede

Farmakonomer har stor indflydelse på patientsikkerheden. Inden for alle områder af farmakonomers arbejdsfelt kan fejl og uansvarlighed få alvorlige konsekvenser for menneskers liv og velfærd. Farmakonomers opgaver inden for medicinhåndtering, klinisk farmaci og medicinfremstilling bør udelukkende varetages af personale med farmaceutisk uddannelse, relevant efteruddannelse og personlig integritet.

Der er derfor brug for, at farmakonomer bliver autoriserede på lige fod med andre sundhedsprofessionelle, og at autorisationen løbende skal fornys.

Mål: Flere farmakonomer i kommunerne

Farmakonomer er specialister i lægemidler og brug af lægemidler. Vores uddannelse giver os yderligere stærke kompetencer til at varetage kommunikationsopgaver om brugen af lægemidler, og vi er stærke i kontakten med medicinbrugerne og andre faggrupper.

Der er derfor brug for, at endnu flere farmakonomer bliver ansat i kommunerne og kan hjælpe medicinbrugere og plejepersonale til at håndtere og bruge medicin korrekt. Flere kommunalt ansatte farmakonomer vil være et stort løft for medicinsikkerheden i Danmark.

Mål: Flere kombielever

Arbejdsmarkedet har brug for farmakonomer, og det har især brug for farmakonomer med erfaringer fra både den private og offentlige sektor. Derfor ønsker Farmakonomforeningen, at flere farmakonomelever bliver kombielever.

Mål: Indførelse af farmaceutisk udlevering

Apoteket er en del af sundhedsvæsenet. Tiden er derfor kommet til at se på, hvordan apotekerne i endnu højere grad kan overtage opgaver fra og aflaste sundhedspersonalet i andre dele af sundhedssektoren.

Farmakonomer er uddannet til at håndtere lægemidler og er i stand til at varetage opgaven med farmaceutisk udlevering af en række konkrete lægemidler til veldefinerede grupper. Farmaceutisk udlevering kan spare mange ressourcer til unødige lægekontakter og betyder bedre service til medicinbrugerne.