Politisk organisation

Farmakonomforeningen er en lille, fleksibel organisation, hvor der ikke er langt fra ledelse til medlemmer.

I det daglige ligger den politiske styring hos formandskabet, der består af formanden og  næstformanden. Formandskabet træffer beslutninger i samspil med sekretariatets medarbejdere.

Hovedbestyrelsen er foreningens øverste beslutningsdygtige myndighed mellem landsmøderne. Hovedbestyrelsen mødes cirka 10 gange om året og består af formandskabet og formændene for foreningens tre sektioner og fem regioner.

Kongressen er foreningens øverste myndighed. De delegerede mødes hvert andet år, og kongressen beslutter blandt andet foreningens vedtægter. Kongressen finder sted næste gang i 2020. 

Foreningen er på landsplan inddelt i fem regioner og tre landsdækkende sektioner for henholdsvis de offentligt ansatte, ansatte i industrien og elever. Færøerne har deres egen kreds.