Regioner & Sektioner

Her finder du en oversigt over din regions- eller sektionsbestyrelse

Deltagelse i møderne
Medlemmer af Farmakonomforeningen, herunder også elever, kan uanset ansættelsesområde deltage i de møder, som afholdes i den region, som arbejdspladsen hører under. Er du ledig, er du medlem af den region, hvor du bor.

Sektionerne

Hvis du er ansat i industrien, inden for det offentlige eller er elev, er du medlem af en sektion. Sektionerne er landsdækkende, og du kan finde din sektionsbestyrelse i spalten til venstre.

Du kan se en oversigt over møder afholdt i din region eller sektion i kalenderen HER