Elevsektionen

Elevbestyrelsen er omdrejningspunktet for aktiviteter for eleverne og din vej til indflydelse i Farmakonomforeningen.

Elevbestyrelsens arbejde i Farmakonomforeningen er både spændende og meget alsidigt. Det er et arbejde, hvor bestyrelsen stort set selv sætter dagsordenen, ud fra hvilke tiltag der kunne være interessante i den givne periode. Der holdes fire årlige møder, hvor bestyrelsen samles inde hos Farmakonomforeningen i København. Her diskuteres de forskellige punkter på dagsorden - et fast punkt er som regel elev-weekenden, som holdes i første kvartal af det nye år.

Elevbestyrelsens sammensætning
Elevbestyrelsen består af en elevformand og fem bestyrelsesmedlemmer fra hver sin region. Bestyrelsen vælger i fællesskab en næstformand, der skal være klar til at træde til ved formandens fravær. Elevbestyrelsen bliver valgt på elevsektionens årsmøde - også kaldet elev-weekenden. Når man er valgt, sidder man i bestyrelsen ind til næste valg, hvor man har mulighed for at blive genvalgt, blot man ikke er tredje års elev.

Formanden for Elevbestyrelsen sidder samtidig med i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse, hvor elevformanden har et mandat på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen holder ca. 10 møder årligt - det er unik chance for at blive hørt som elev.

Hvad gør elevbestyrelsen for dig?
Som elev har du nogle lidt andre vilkår på din arbejdsplads end dine uddannede kolleger. Derfor følger elevbestyrelsen med i elevernes vilkår på apotekerne og Farmakonomforeningen er parat til at gribe ind, hvis en elev får problemer i sin elevtid.

Derudover har bestyrelsen kontakt med Pharmakon, hvor vi hjælpes om at gøre uddannelsen så god som muligt. Det kunne være samtale om eventuelle problemer i forbindelse med skoleopholdene, hvor vi i samarbejde kigger på mulige tiltag.

Foreningsarbejde er spændende og meget givende og man får et indblik i en hel anden verden. Ønsker du at høre mere om vores arbejde, kan bestyrelsen kontaktes pr. e-mail.

Elevweekend
Hvert år afholder elevsektionen generalforsamling over en hel weekend, bedre kendt som elevweekend. Næste Elevweekend finder sted den 16.-17. marts 2019.