Kreds Færøerne

Farmakonomer på Færøerne er organiseret i deres egen kreds i Farmakonomforeningen.

Kreds Færøerne har en delegeret på kongressen, og kan derudover sende en observatør.

Kreds Færøernes bestyrelse består af tillidsrepræsentanterne fra de fire apoteker på Færøerne, og en formand valgt af generalforsamlingen.