Region Hovedstaden

Generalforsamling i Region Hovedstaden

Regionsbestyrelsen indkalder til generalforsamling den 21. september 2017 kl. 19.15-21.30. Der vil blive mulighed for noget at spise inden fra kl. 18.30-19.15.

Generalforsamlingen afholdes på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Udover nedenstående dagsorden deltager også formand Christina Durinck og næstformand Ann-Mari Grønbæk til en debat om de kommende overenskomstforhandlinger.

DAGSORDEN:
a) Valg af dirigent
b) Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter
c) Indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være regionsformanden på email:cl@farmakonom.dk i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
e) Eventuelt

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Regionsbestyrelsen

 

Tilmeld dig HER

 

Min side / Kursustilmelding

Hvis det er første gang du logger på Min side for bl.a. at tilmelde dig et kursus og ikke kender dit password, bedes du kontakte sekretariatet på 3312 0600 eller ff@farmakonom.dk