Region Nordjylland

Generalforsamling i Region Nordjylland 

Hermed inviteres Farmakonomer og Farmakonomelever til generalforsamling i Region Nordjylland, mandag d. 25. september 2017.

Generalforsamlingen afholdes på Skydepavillonen, Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg.

Der vil være spisning fra kl. 18.30 og selve mødet starter kl. 19.30 og forventes afsluttet senest kl. 21.30.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter

  3. Indkomne forslag, skal være regionsformand Christel Romsø, i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen (senest d. 11. september 2017).

  4. Opstilling af bestyrelsesmedlemmer. (ønsker genvalg: Mai Jensen, Susanne Agger Christensen, Charlotte Kristensen og Annemette Eilers. Pia Jensen ønsker ikke genvalg.)

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  6. OK18

  7. Medlemsundersøgelse

  8. Det forestående repræsentantskabsmøde

  9. Evt.

Vi vil gerne opfordre jer alle til at overveje, om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for en eller flere af jer, da der er mulighed for at blive valgt ind denne aften.

Sidste frist for tilmelding er 14. september 2017.

Vi ser frem til at se dig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Region Nordjylland.

Tilmeld dig HER

 

 

 

Min side / Kursustilmelding

Hvis det er første gang du logger på Min side for bl.a. at tilmelde dig et kursus og ikke kender dit password, bedes du kontakte sekretariatet på 3312 0600 eller ff@farmakonom.dk