Region Sjælland

Generalforsamling i Region Sjælland

Generalsforsamling og OK18 den 20. september 2017.

Mad kl. 18.00 - 19:00. Kl. 19:00 starter Generalforsamling. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Valg af dirigent
2. Beretning om bestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter
3. Indkomne forslag (Dette skal være meddelt Regionsformand Pernille Ahlmann senest d. 6. september)
4. Opstilling af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Det forestående repræsentantskabsmøde
7. Evt.

Efterfølgende holder Christina Durinck og Mette Guldberg et oplæg om OK 2018.

Tilmeldingsfristen er: 13. september 2017

Tilmeld dig HER

 

Elevmøde "Farmakonomen på sygehusapoteket"

Den 3. oktober 2017 kl. 18 på Sygehusapoteket i Næstved.  

Få et indblik i arbejdslivet på en anden arbejdsplads end privat apoteket, nemlig Sygehusapoteket i Næstved, og hør hvad andre farmakonomer har brugt deres farmakonomtitel til her.

Her vil der blive serveret lidt at spise.

Elevmøde om farmakonomen på sygehusapoteket.
3 farmakonomer vil fortælle mere om de forskellige dagligdagsopgaver, som er i de forskellige teams.

Sygehusapoteket er et selvstændigt virksomhedsområde med ca. 180 medarbejdere, som leverer lægemidler, medicinservice og klinisk farmaceutisk service til sygehusene i Region Sjælland.

Apoteket har én central indkøbsafdeling som indkøber lægemidler til hele Regions Sjælland og tre decentrale lægemiddellagre, hvorfra de løbende leverer lægemidler til sygehuse og psykiatri i Region Sjælland. Apoteket håndterer lægemidler for 900 mio. kr. om året. De optimerer og kvalitetsudvikler løbende på vores arbejdsgange i overensstemmelse med kundernes behov og lovgivning indenfor GDP området.

En af Sygehusapotekets vigtige opgaver er også at producere lægemidler både til lager og til den enkelte patient, især kemoterapi til kræftpatienter. Desuden producere og leverer Region Sjælland Sygehusapotek også egenproducerede lægemidler til landets øvrige sygehusapoteker.

På Sygehusapoteket i Næstved produceres der individuelle cytostatika og monoklonale antistoffer til sygehusets kræftpatienter i henhold til GMP i egnede ren-rumslokaler samt pakker akutbakker til hele regionens sygehuse.

Medicinservice er en betalt kontraktbaseret ydelse, hvor apoteket indgår aftale med afdelingerne om at løse opgaver på vegne af dem. Farmakonomerne på medicinservice tager sig af lagerstyring af afdelingernes medicinrum, udløbskontrol og kassation af lægemidler. Der laves til dels ordinationsgennemgang og på udvalgte afsnit dispenserer farmakonomerne også lægemidler til patienterne. Apoteket er en tværfaglig samarbejdspartner, som stiller deres kompetencer til rådighed ved spørgsmålsbesvarelser, og indgår i dialog og rådgivning om terapivalg inden for lægemiddelområdet. I dag er Sygehusapotekets medicinservice organiseret som seks medicinserviceteams placeret på Regionens største sygehusgeografier – bla. i Næstved

Faglighed, kvalitet og humor er højt prioriteret hos sygehusapoteket og deres arbejde giver i høj grad mening. Deres arbejdsrutiner er konstant under udvikling, og den enkelte medarbejder bidrager med sine erfaringer til fordel for teamet, sygehusapotet og den enkelte patient, og dette gør at de lever op til vores fælles kerneopgave, som er: 

”Med fokus på lægemidler gør vi vores bedste for, at medmennesker med behov for sygehusbehandling er trygge, velbehandlede og bedre i stand til at klare dagen i morgen”.

Tilmeldingsfrist er den 25. september 2017.

Tilmeld dig HER

 

 

Region Sjælland: Medlemsmøde "Fuck Flinkeskolen"

Den 7. november, kl. 18.30 - 21.00

Aftenens program: 

Kl. 18:30 mad

Kl. 19:30 foredrag

Nærmere info følger!

Farmakonomer og elever, der ikke er medlem af Farmakonomforeningen må deltage.

Tilmeldingsfrist er den 30. oktober 2017.  

Tilmeld dig HER

Min side / Kursustilmelding

Hvis det er første gang du logger på Min side for bl.a. at tilmelde dig et kursus og ikke kender dit password, bedes du kontakte sekretariatet på 3312 0600 eller ff@farmakonom.dk