Introduktionskursus for nye bestyrelses-medlemmer

Introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer

Formålet er, at du bliver introduceret til rollen som bestyrelsesmedlem, arbejdet i bestyrelsen og det fagpolitiske arbejde i Farmakonomforeningen.

Målgruppe

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.