Uddannelsesdag for elevbestyrelsen

Formålet med dagen er ”at klæde elevbestyrelsen på” til opgaven som politisk valgt bestyrelsesmedlem i Farmakonomforeningen

Indhold 

- Hvad er en fagforening - historik med mere

- "Det politiske game" - hvordan gebærder man sig som fagforeningspolitiker

- Det gode møde - hvad skal der til?

  

Målgruppe

Elevbestyrelsesmedlemmer.

 

Dagen afholdes i

Farmakonomforeningen
Sankt Peders Stræde 36
1453 København K
Telefon 3312 0600