Seniorer

Seniorklubber er et tilbud til medlemmer af foreningen, der er fyldt 60 år.

Seniorklubber er et tilbud til dig, hvis du er over 60 år, har forladt arbejdsmarkedet og er medlem af Farmakonomforeningen.

Seniorklubber arrangerer møder og udflugter med fagligt, fagpolitisk, kulturelt eller socialt indhold.

Det kan for eksempel være apoteksbesøg, julefrokost, banko eller besøg på museer.

Du kan følge med i møderne på hjemmesiden og i Farmakonomen.

Seniorklubberne modtager støtte fra Farmakonomforeningen, og det er gratis at være medlem.

Der kan maksimalt være to seniorklubber i hver region, og du kan selv vælge hvilken klub, du ønsker at være medlem af.

Seniorklubberne administrerer selv de penge, de får tildelt af Farmakonomforeningen, og arrangerer selv møderne og årsmødet, hvor de vælger klubledelse.

Der er i dag seniorklubber fem steder i landet (der er pt ikke nogen seniorklub i region nordjylland).

Hvis du er interesseret i at deltage i en seniorklub, kan du enten kontakte formanden i en eksisterende seniorklub eller, hvis der kun er én seniorklub i din region, selv starte en seniorklub op.

Hvis du selv vil starte en seniorklub, skal du kontakte Farmakonomforeningen.

En ny seniorklub kræver, at mindst tre medlemmer vil være medlem af klubledelsen.